Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thường Thới Tiền- Huyện Hồng Ngự- Đồng Tháp

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT HUYỆN HỒNG NGỰ
Mã số thuế:

1402114626

Địa chỉ: Đường ĐT 841, ấp Thượng 1, Xã Thường Thới Tiền , Huyện Hồng Ngự , Đồng Tháp
Address: DT 841 Street, Thuong 1 Hamlet, Thuong Thoi Tien Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 11/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO NGÀNH THUẾ QL-CCT HUYỆN HỒNG NGỰ
Mã số thuế:

1402114633

Địa chỉ: ĐT841, ấp Thượng 1, Xã Thường Thới Tiền , Huyện Hồng Ngự , Đồng Tháp
Address: DT841, Thuong 1 Hamlet, Thuong Thoi Tien Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 11/01/2019

TÀI KHOẢN QL BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN HỒNG NGỰ
Mã số thuế:

1402112918

Địa chỉ: Đường ĐT841, ấp Thượng 1, Xã Thường Thới Tiền , Huyện Hồng Ngự , Đồng Tháp
Address: DT841 Street, Thuong 1 Hamlet, Thuong Thoi Tien Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 31/12/2018

Công Ty TNHH Máy May Công Nghiệp Thanh Phương
Mã số thuế:

1402097868

Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Civil Group 1, Thuong Hamlet, Thuong Thoi Tien Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 13-06-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xuất Nhập Khẩu - Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Lợi
Mã số thuế:

1402096208

Địa chỉ: Khu vực 1, ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Khu Vuc 1, Thuong Hamlet, Thuong Thoi Tien Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 25-05-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nột Thất Minh Phát Khang
Mã số thuế:

1402093711

Địa chỉ: Ấp Thượng 2, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Thuong 2 Hamlet, Thuong Thoi Tien Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 24-04-2018

Công Ty TNHH Thanh Phong Hồng Ngự
Mã số thuế:

1402093623

Địa chỉ: Ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Thuong Hamlet, Thuong Thoi Tien Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 23-04-2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hải Asia
Mã số thuế:

1402057488

Địa chỉ: Tổ 11, ấp Thượng 2, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Civil Group 11, Thuong 2 Hamlet, Thuong Thoi Tien Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 12-12-2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hạ Dũng
Mã số thuế:

1402056029

Địa chỉ: ấp Thượng - Xã Thường Thới Tiền - Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp
Address: Thuong Hamlet, Thuong Thoi Tien Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 28-11-2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU VINH NGHĨA
Mã số thuế:

1402049127

 Điện thoại:

0939.411.919

Địa chỉ: ấp Trung 1, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
Address: Trung 1 Hamlet, Thuong Thoi Tien Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 31/08/2016

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG NGÔ PHƯƠNG
Mã số thuế:

1402048194

 Điện thoại:

0919.567.679

Địa chỉ: Số 342, Tổ 14, ấp Trung 1, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
Address: No 342, Civil Group 14, Trung 1 Hamlet, Thuong Thoi Tien Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 17/08/2016

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI ĐĂNG HỒNG NGỰ
Mã số thuế:

1402044217

 Điện thoại:

0947.999.432

Địa chỉ: Số 324, Tổ 4, ấp Trung 1, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
Address: No 324, Civil Group 4, Trung 1 Hamlet, Thuong Thoi Tien Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 16/06/2016

CÔNG TY TNHH MTV DV & TM HÀNG HÓA THÚY HẢI
Mã số thuế:

1402042259

 Điện thoại:

0911.693.579

Địa chỉ: Đường Bến phà, ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
Address: Ben Pha Street, Thuong Hamlet, Thuong Thoi Tien Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 24/05/2016

1 2 3 4 5 6 Tiếp