Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đồng Tháp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quân Thoa
Mã số thuế:

1402135538

Địa chỉ: Số 13, Đường Bà Huyện Thanh Quan, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 13, Ba Street, Huyen Thanh Quan, Khom 2, Ward 1, Sa Dec City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Đồng Tháp

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Thương Mại Thái Hưng Thịnh
Mã số thuế:

1402135520

Địa chỉ: Quốc lộ 30, ấp Công Tạo, Xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Highway 30, Cong Tao Hamlet, Binh Phu Commune, Tan Hong District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Vy Vân Auto
Mã số thuế:

1402135506

Địa chỉ: Số 247, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 247, Highway 30, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Kim Quyên
Mã số thuế:

1402135513

Địa chỉ: Ấp Bình Hòa Hạ, Xã Thường Thới Hậu B, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Binh Hoa Ha Hamlet, Thuong Thoi Hau B Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thường Thới Hậu B, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phan Bé Tâm
Mã số thuế:

1402135464

Địa chỉ: Số 151, ấp B, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 151, B Hamlet, Phu Cuong Commune, Tam Nong District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Đạt Lợi
Mã số thuế:

1402135400

Địa chỉ: Số 15A, khóm Tân Hòa, Phường An Hòa, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 15a, Khom Tan Hoa, An Hoa Ward, Sa Dec City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Đồng Tháp

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Duyencasa
Mã số thuế:

1402135263

Địa chỉ: Số 56, đường Lê Thị Riêng, tổ 34, khóm 3, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 56, Le Thi Rieng Street, Civil Group 34, Khom 3, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Gạch Hoàng Phát
Mã số thuế:

1402135288

Địa chỉ: Số 07, Nguyễn Long Xảo, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 07, Nguyen Long Xao, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Mỹ Nghệ Bình Dương
Mã số thuế:

1402135295

Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Khom 2, Lai Vung Town, Lai Vung District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Tôn Thép Vạn Lợi
Mã số thuế:

1402135344

Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh B, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Highway 30, Khom An Thanh B, An Loc Ward, Hong Ngu Town, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder )

Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Lập Trường Nghĩa
Mã số thuế:

1402134950

Địa chỉ: Số 63/16E, Ấp Đông Huề, Xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 63/16e, Dong Hue Hamlet, Tan Khanh Dong Commune, Sa Dec City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Đồng Tháp

Ngày thành lập: 29-11-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất- Thương Mại - Nông Sản Minh Phương
Mã số thuế:

1402134090

Địa chỉ: Số 144, đường Nguyễn Trung Trực, khóm 5, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 144, Nguyen Trung Truc Street, Khom 5, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Thương Mại Hồ Thái
Mã số thuế:

1402134076

Địa chỉ: Số 72, Võ Văn Kiệt, khóm 4, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 72, Vo Van Kiet, Khom 4, An Thanh Ward, Hong Ngu Town, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 13-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp