Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đồng Tháp

Công Ty TNHH Khảo Sát Xây Dựng Trung Nam Bộ
Mã số thuế:

1402116704

Địa chỉ: Số 300, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 300, Highway 30, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 01-02-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN ĐÔNG
Mã số thuế:

1402115203

Địa chỉ: Số 03, đường Trần Thị Nhượng, khóm 4, Thị trấn Mỹ An , Huyện Tháp Mười , Đồng Tháp
Address: No 03, Tran Thi Nhuong Street, Khom 4, My An Town, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH GỖ ĐỒNG HƯNG
Mã số thuế:

1402114873

Địa chỉ: Số 64A, Quốc lộ 80, ấp Bình Phú Quới, Xã Bình Thành , Huyện Lấp Vò , Đồng Tháp
Address: No 64a, Highway 80, Binh Phu Quoi Hamlet, Binh Thanh Commune, Lap Vo District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 15/01/2019

DOANH NGHIỆP TN KHAI THÁC CHỢ BẢO KHÁNH
Mã số thuế:

1402114908

Địa chỉ: Tổ 4, ấp An Thạnh, Xã An Nhơn , Huyện Châu Thành , Đồng Tháp
Address: Civil Group 4, An Thanh Hamlet, An Nhon Commune, Chau Thanh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH XNK NGỌC HUYỀN ĐỒNG THÁP
Mã số thuế:

1402114665

Địa chỉ: Số 163, ấp Long Phú A, Xã Phú Thành A , Huyện Tam Nông , Đồng Tháp
Address: No 163, Long Phu A Hamlet, Phu Thanh A Commune, Tam Nong District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 11/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ TÂN HOÀ
Mã số thuế:

1402114055

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình , Huyện Thanh Bình , Đồng Tháp
Address: QL30, Khom Tan Thuan, Thanh Binh Town, Thanh Binh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ PHÚ LỢI
Mã số thuế:

1402114143

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân thuận, Thị trấn Thanh Bình , Huyện Thanh Bình , Đồng Tháp
Address: QL30, Khom Tan Thuan, Thanh Binh Town, Thanh Binh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THANH BÌNH-THỊ TRẤN THANH BÌNH
Mã số thuế:

1402114104

Địa chỉ: Ql30, Khóm tân thuận, Thị trấn Thanh Bình , Huyện Thanh Bình , Đồng Tháp
Address: QL30, Khom Tan Thuan, Thanh Binh Town, Thanh Binh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT THANH BÌNH-XÃ TÂN MỸ
Mã số thuế:

1402114263

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình , Huyện Thanh Bình , Đồng Tháp
Address: QL30, Khom Tan Thuan, Thanh Binh Town, Thanh Binh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ TÂN MỸ
Mã số thuế:

1402114545

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình , Huyện Thanh Bình , Đồng Tháp
Address: QL30, Khom Tan Thuan, Thanh Binh Town, Thanh Binh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT THANH BÌNH-XÃ TÂN PHÚ
Mã số thuế:

1402114538

Địa chỉ: QL30, Khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình , Huyện Thanh Bình , Đồng Tháp
Address: QL30, Khom Tan Thuan, Thanh Binh Town, Thanh Binh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 10/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp