Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đồng Tháp

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ May Thiên Phúc
Mã số thuế:

1402160284

Địa chỉ: Số 30, Tổ 1, Ấp Hòa Hưng, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 30, Civil Group 1, Hoa Hung Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Hoà An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 15-04-2021

Công Ty TNHH MTV Thảo Minh Tam Nông
Mã số thuế:

1402160252

Địa chỉ: Đường ĐT 855, ấp Cà Dâm, Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
Address: DT 855 Street, Ca Dam Hamlet, Tan Cong Sinh Commune, Tam Nong District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 14-04-2021

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Tấn Vinh
Mã số thuế:

1402160206

Địa chỉ: Số 160/1/A, khóm 1, Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 160/1/a, Khom 1, My An Town, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 13/04/2021

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Nguyên Thủy
Mã số thuế:

1402160213

Địa chỉ: Tổ 5, ấp 2, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Civil Group 5, Hamlet 2, Thuong Phuoc 1 Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 13/04/2021

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tiến
Mã số thuế:

1402160196

Địa chỉ: Tổ 8, ấp 2, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Civil Group 8, Hamlet 2, Thuong Phuoc 1 Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 13-04-2021

Công Ty TNHH Sim Số Tường Vy
Mã số thuế:

1402160083

Địa chỉ: Số 13/54 Trần Quang Diệu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 13/54 Tran Quang Dieu, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 12/04/2021

Công Ty TNHH Vui Chơi Giải Trí Huỳnh Anh
Mã số thuế:

1402160069

Địa chỉ: Số 90/5, đường Trần Hưng Đạo, khóm 1, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 90/5, Tran Hung Dao Street, Khom 1, Ward 2, Sa Dec City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 12-04-2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp