Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đồng Tháp

Công Ty TNHH Nam Nguyên Đồng Tháp
Mã số thuế:

1402129478

Địa chỉ: KDC Xuân Lũy, Ấp Phú Long, Xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Address: KDC Xuan Luy, Phu Long Hamlet, Tan Phu Dong Commune, Sa Dec City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Đồng Tháp

Ngày thành lập: 15-08-2019

Công Ty TNHH Mtv Xăng Dầu Khoa Nguyên
Mã số thuế:

1402128555

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Ấp Gò da, Xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Highway 30, Go Da Hamlet, Binh Phu Commune, Tan Hong District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 08-08-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mộc Hương
Mã số thuế:

1402127777

Địa chỉ: Số 43/7, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 2, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 43/7, Nguyen Tat Thanh Street, Khom 2, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 01-08-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Bảy Phú
Mã số thuế:

1402126886

Địa chỉ: Số 842, Nguyễn Thái Học, tổ 10, khóm Thuận An, Phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 842, Nguyen Thai Hoc, Civil Group 10, Khom Thuan An, Hoa Thuan Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 24-07-2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Tân Hưng
Mã số thuế:

1402126124

Địa chỉ: Số 90, đường Trần Thị Nhượng, khóm 2, Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 90, Tran Thi Nhuong Street, Khom 2, Ward 4, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 12-07-2019

Công Ty Cổ Phần Ambroyal
Mã số thuế:

1402126050

Địa chỉ: Số 399, ấp Tân An, Xã Tân Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 399, Tan An Hamlet, Tan Binh Commune, Chau Thanh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Tân Bình, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 11-07-2019

Công Ty TNHH Việt Cát Tường
Mã số thuế:

1402125804

Địa chỉ: Số 35/11, Tỉnh lộ 848, khóm Tân Bình, Phường An Hòa, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 35/11, Tinh Lo 848, Khom Tan Binh, An Hoa Ward, Sa Dec City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Đồng Tháp

Ngày thành lập: 09-07-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Duy Thiên
Mã số thuế:

1402125427

Địa chỉ: Số 512, tổ 20, ấp 1, Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 512, Civil Group 20, Hamlet 1, My Long Commune, Cao Lanh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 02-07-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp