Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đồng Tháp

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Phân Bón Sinh Học Tín Nông Tntech
Mã số thuế:

1402124688

Địa chỉ: Tổ 18, ấp Đông Bình, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Civil Group 18, Dong Binh Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hoà An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 17-06-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Dyl
Mã số thuế:

1402124310

Địa chỉ: Tỉnh lộ 851, ấp Long Thành, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Tinh Lo 851, Long Thanh Hamlet, Long Hau Commune, Lai Vung District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Mạnh Khang
Mã số thuế:

1402124286

Địa chỉ: Đường Lộ Cải, ấp Hòa Định, Xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Lo Cai Street, Hoa Dinh Hamlet, Vinh Thoi Commune, Lai Vung District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 07-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Tài Thành Đồng Tháp
Mã số thuế:

1402124060

Địa chỉ: Đường ĐT 848, ấp An Ninh, Xã Mỹ An Hưng A, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
Address: DT 848 Street, An Ninh Hamlet, My An Hung A Commune, Lap Vo District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Mỹ An Hưng A, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 04-06-2019

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Phước Sang
Mã số thuế:

1402123740

Địa chỉ: Số 888, tổ 10, ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 888, Civil Group 10, Hamlet 1, Thuong Phuoc 1 Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Du Lịch Cao Lãnh
Mã số thuế:

1402123099

Địa chỉ: Số 8, đường 30/4, khóm Mỹ Tây, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 8, Street 30/4, Khom My Tay, My Tho Town, Cao Lanh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 18-05-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Nông Nghiệp An Phúc
Mã số thuế:

1402123109

Địa chỉ: Số 536A, ấp Nhơn Quới, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 536a, Nhon Quoi Hamlet, Vinh Thanh Commune, Lap Vo District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 18-05-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bal
Mã số thuế:

1402122987

Địa chỉ: Số 70, ấp Long Phú A, Xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 70, Long Phu A Hamlet, Phu Thanh A Commune, Tam Nong District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 16-05-2019

Công Ty TNHH Kndt
Mã số thuế:

1402123003

Địa chỉ: Số 11, Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 11, Ly Tu Trong, Ward 2, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 17-05-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Trần Võ
Mã số thuế:

1402122754

Địa chỉ: Khu dân cư Hòa An, ấp Hòa Khánh, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Hoa An Residential Area, Hoa Khanh Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Hoà An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Game Giải Trí Minh Nhẩn
Mã số thuế:

1402122225

Địa chỉ: Số 115B/3, ấp Tân Thới, Xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 115B/3, Tan Thoi Hamlet, Phong Hoa Commune, Lai Vung District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 06-05-2019

Công Ty TNHH Tư Rằng Miền Tây
Mã số thuế:

1402121775

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Nghĩa, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Hamlet 2, Tan Nghia Commune, Cao Lanh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tân Nghĩa, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 25-04-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hải Thùy
Mã số thuế:

1402121510

Địa chỉ: Số 59, Đường 3/2, Khóm Tân Đông B, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 59, Street 3/2, Khom Tan Dong B, Thanh Binh Town, Thanh Binh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 24-04-2019

Công Ty CP Tinh Bột Xanh
Mã số thuế:

1402121454

Địa chỉ: Số 91 Khóm 2, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 91 Khom 2, Ward 2, Sa Dec City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (Producing refined flour and starch)

Đồng Tháp

Ngày thành lập: 24-04-2019

Công Ty TNHH Ba Tét
Mã số thuế:

1402121461

Địa chỉ: Số 1035/1, Ấp Long Khánh A, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 1035/1, Long Khanh A Hamlet, Long Hau Commune, Lai Vung District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 22-04-2019

Công Ty TNHH Game Giải Trí Minh Chí
Mã số thuế:

1402121408

Địa chỉ: Số 207, đường Lý Thường Kiệt, khóm 5, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 207, Ly Thuong Kiet Street, Khom 5, Ward 1, Sa Dec City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Đồng Tháp

Ngày thành lập: 20-04-2019

Công Ty TNHH Mtv Hoa Tây
Mã số thuế:

1402121084

Địa chỉ: Số 183, Lộ Hòa Tây, tổ 1, khóm Thuận Trung, Phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 183, Lo Hoa Tay, Civil Group 1, Khom Thuan Trung, Hoa Thuan Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 16-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp