Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đồng Tháp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Hiệp Thành
Mã số thuế:

1402132262

Địa chỉ: Số 112- 114, đường Trần Hưng Đạo, khóm 1, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 112- 114, Tran Hung Dao Street, Khom 1, Ward 2, Sa Dec City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Đồng Tháp

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hữu Hạnh
Mã số thuế:

1402132287

Địa chỉ: Số 152, Trần Hưng Đạo, Khóm 2, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 152, Tran Hung Dao, Khom 2, An Thanh Ward, Hong Ngu Town, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Quốc Trầm
Mã số thuế:

1402132103

Địa chỉ: Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Binh Hoa Hamlet, Binh Thanh Commune, Thanh Binh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Khai Khoáng Xây Dựng Thương Mại Hương Phát Đồng Tháp
Mã số thuế:

1402131981

Địa chỉ: Số 999, Ấp 1, Tổ 29, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 999, Hamlet 1, Civil Group 29, Thuong Phuoc 1 Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Phân Hữu Cơ Trường Xinh
Mã số thuế:

1402132008

Địa chỉ: Quốc lộ 30, ấp Trung, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Highway 30, Trung Hamlet, Tan Thanh Commune, Thanh Binh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp (Producing insecticide and other chemical products used in agriculture activities )

Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Khu Vui Chơi Sông Hậu
Mã số thuế:

1402131886

Địa chỉ: Số 43, đường Ngô Gia Tự, khóm Tân Hòa, Phường An Hòa, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 43, Ngo Gia Tu Street, Khom Tan Hoa, An Hoa Ward, Sa Dec City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán mô tô, xe máy (Sale of motors and motorcycles)

Đồng Tháp

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Nông Sản Nam Cường Đồng Tháp
Mã số thuế:

1402131847

Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Phú Nhuận, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Civil Group 2, Phu Nhuan Hamlet, Tan Nhuan Dong Commune, Chau Thanh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Khai Thác Phương Nam
Mã số thuế:

1402131678

Địa chỉ: Số 524, ấp Bình Lợi, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 524, Binh Loi Hamlet, Binh Thanh Commune, Lap Vo District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Hoàng Thiên
Mã số thuế:

1402131621

Địa chỉ: Ấp Tân Bình Thượng, Xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Tan Binh Thuong Hamlet, Tan Hue Commune, Thanh Binh District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 30-09-2019

Doanh Nghiệp Tn Vàng Hữu Phước
Mã số thuế:

1402131533

Địa chỉ: Chợ Nước Xoáy, Ấp Hưng Mỹ Tây, Xã Long Hưng A, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Cho Nuoc Xoay, Hung My Tay Hamlet, Long Hung A Commune, Lap Vo District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Long Hưng A, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty TNHH Xuyên Tâm
Mã số thuế:

1402131491

Địa chỉ: Số 721, đường Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 721, Le Dai Hanh Street, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 26-09-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế Khang Thịnh
Mã số thuế:

1402131396

Địa chỉ: Số 34A, ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 34a, An Thanh Hamlet, Binh Thanh Commune, Lap Vo District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 24-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp