Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Bình- Huyện Vĩnh Cửu- Đồng Nai

Công Ty TNHH Thương Mại Cẩm Trị
Mã số thuế:

3603659221

Địa chỉ: Đường Miễu Ông, Khu 3, Ấp Bình Ý, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: Mieu Ong Street, Khu 3, Binh Y Hamlet, Tan Binh Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 31-07-2019

Công Ty TNHH Cơ Khí Hải Thịnh Phát
Mã số thuế:

3603649449

Địa chỉ: Số 10, Đường DT 768, Ấp Bình Ý, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 10, DT 768 Street, Binh Y Hamlet, Tan Binh Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Vietfam
Mã số thuế:

3603565816

Địa chỉ: Số C10-01- KDC Lavender, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: No C10-01- KDC Lavender, Tan Binh Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 18-06-2018

CÔNG TY TNHH MINH PHÚC HƯNG
Mã số thuế:

3603563978

Địa chỉ: Lô C5, ô 12, KDC Tín Khải, ấp Bình ý, Xã Tân Bình , Huyện Vĩnh Cửu , Đồng Nai
Address: Lot C5, O 12, KDC Tin Khai, Binh Y Hamlet, Tan Binh Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 12/06/2018

CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HOÀNG KHA
Mã số thuế:

3603548761

Địa chỉ: Số 355, Tỉnh Lộ 768, Ấp Bình Ý, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 355, Tinh Lo 768, Binh Y Hamlet, Tan Binh Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 18/04/2018

Công Ty TNHH Hops Hòa An
Mã số thuế:

3603506232

Địa chỉ: Số 10, Đường DT 768, Ấp BÌnh Ý, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 10, DT 768 Street, Binh Y Hamlet, Tan Binh Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 17-11-2017

Công Ty TNHH Nam Tân Phát
Mã số thuế:

3603493431

Địa chỉ: Số 70/20/10, Hẻm 70/20, đường Liên Ấp 1-4, Ấp Bình Ý, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 70/20/10, Hem 70/20, Lien Ap 1-4 Street, Binh Y Hamlet, Tan Binh Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 22-09-2017

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Chế Biến Nông Sản Hoàng Châu Thành
Mã số thuế:

3603491000

Địa chỉ: Số 196, Hương lộ 9, ấp Vĩnh Hiệp, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 196, Huong Lo 9, Vinh Hiep Hamlet, Tan Binh Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 14-09-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Mộc Anh
Mã số thuế:

3603490046

Địa chỉ: Số 25 Đường Bình Lục - Long Phú, ấp Bình Lục, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 25, Binh Luc - Long Phu Street, Binh Luc Hamlet, Tan Binh Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 11-09-2017

Công Ty TNHH Giày Dép Vương Đế
Mã số thuế:

3603472375

Địa chỉ: Số 34, Đường Miễu Ông, Ấp Bình Ý, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 34, Mieu Ong Street, Binh Y Hamlet, Tan Binh Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 22-06-2017

1 2 3 4 Tiếp