Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Cửu- Đồng Nai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gỗ Thuận Quang
Mã số thuế:

3603680992

Địa chỉ: Tổ 13, ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 13, Hamlet 1, Thanh Phu Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Như Tuấn Thịnh
Mã số thuế:

3603679877

Địa chỉ: Tổ 6, Ấp 1, Xã Hiếu Liêm, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 6, Hamlet 1, Hieu Liem Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hiếu Liêm, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Thanh Liêm
Mã số thuế:

3603679933

Địa chỉ: Số 32, ấp 1, Xã Bình Lợi, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 32, Hamlet 1, Binh Loi Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Xã Bình Lợi, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Cssb
Mã số thuế:

3603679281

Địa chỉ: KCN Thạnh Phú, Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: Thanh Phu Industrial Zone, Hamlet 1, Thanh Phu Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 30-10-2019

Công Ty TNHH Hàn Văn Bình
Mã số thuế:

3603677100

Địa chỉ: Số 736, Tỉnh lộ 768, Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 736, Tinh Lo 768, Hamlet 4, Thanh Phu Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Activities of recreational parks and theme parks)

Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 23-10-2019

Công Ty TNHH Thư Quân Phát
Mã số thuế:

3603677277

Địa chỉ: Số 6, đường Dốc Lớn, ấp Thái An, Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 6, Doc Lon Street, Thai An Hamlet, Tan An Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 22-10-2019

Công Ty TNHH Địa Ốc Sông Lam Hdn
Mã số thuế:

3603676516

Địa chỉ: Tổ 17, ấp Bình Ý, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 17, Binh Y Hamlet, Tan Binh Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 21-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Phước Lộc Thọ
Mã số thuế:

3603674678

Địa chỉ: Tổ 9, ấp 5, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 9, Hamlet 5, Thanh Phu Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Lý Hải
Mã số thuế:

3603673498

Địa chỉ: Số 81, tổ 3, ấp 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 81, Civil Group 3, Hamlet 2, Vinh Tan Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Gỗ Thanh Tuấn
Mã số thuế:

3603671645

Địa chỉ: Tổ 13, Ấp 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 13, Hamlet 2, Vinh Tan Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Cây Xanh Trị An
Mã số thuế:

3603672180

Địa chỉ: Tổ 1, Ấp 1, Xã Hiếu Liêm, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 1, Hamlet 1, Hieu Liem Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hiếu Liêm, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Thien Kim Bio Energy
Mã số thuế:

3603671395

Địa chỉ: Tổ 10, Đường Kỳ Lân, Ấp Vàm , Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 10, Ky Lan Street, Vam Hamlet, Thien Tan Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (Producing oil, lard and vegetable oil)

Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ngày thành lập: 30-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp