Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thống Nhất- Đồng Nai

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG LỢI PHÁT
Mã số thuế:

3603725724

Địa chỉ: Số 576, Tổ 16, KP Phan Bội Châu, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 576, Civil Group 16, KP Phan Boi Chau, Dau Giay Town, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 26/05/2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Pvt
Mã số thuế:

3603724569

Địa chỉ: Số F1/017A, ấp Lê Lợi 2, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: No F1/017a, Le Loi 2 Hamlet, Quang Trung Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 20-05-2020

CÔNG TY TNHH VŨ PHÚC MINH
Mã số thuế:

3603721374

Địa chỉ: F2/058, ấp Lê Lợi, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: F2/058, Le Loi Hamlet, Quang Trung Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 06/05/2020

Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Anolyte Mt
Mã số thuế:

3603720437

Địa chỉ: 128/2D, Ấp Tây Nam, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: 128/2D, Tay Nam Hamlet, Gia Kiem Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 04-05-2020

CÔNG TY TNHH RAU XANH SẠCH DORI
Mã số thuế:

3603720324

Địa chỉ: Số 134/2A, ấp Gia Yên, Xã Gia Tân 3, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 134/2a, Gia Yen Hamlet, Gia Tan 3 Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gia Tân 3, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 29/04/2020

Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Vũ Minh Vy
Mã số thuế:

3603717427

Địa chỉ: Đội 2, Ấp Đông Bắc, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: Hamlet 2, Dong Bac Hamlet, Gia Kiem Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 07-04-2020

Công Ty TNHH Heaven Đồng Nai
Mã số thuế:

3603710982

Địa chỉ: 678, Tổ 20, Khu phố Trần Cao Vân , Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: 678, Civil Group 20, Tran Cao Van Quarter, Dau Giay Town, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 06-03-2020

Công Ty TNHH Bao Bì Nam Thắng
Mã số thuế:

3603711016

Địa chỉ: Số 540, tổ 15, KP Phan Bội Châu, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 540, Civil Group 15, KP Phan Boi Chau, Dau Giay Town, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 06-03-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Loxifa
Mã số thuế:

3603709659

Địa chỉ: Số 189/4, Ấp Bạch Lâm, Xã Gia Tân 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 189/4, Bach Lam Hamlet, Gia Tan 2 Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự (Producing long noodles, short noodles and similar products)

Xã Gia Tân 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 02-03-2020

Công Ty TNHH Bất Động Sản Phát Đạt Gia
Mã số thuế:

3603709105

Địa chỉ: Số 17/5B Tây Kim, Ấp Đông Bắc, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 17/5B Tay Kim, Dong Bac Hamlet, Gia Kiem Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 28-02-2020

Công Ty TNHH Phân Phối Thực Phẩm Bảo Nghi
Mã số thuế:

3603708782

Địa chỉ: Số 12, Tổ 3, Ấp 3, Xã Lộ 25, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 12, Civil Group 3, Hamlet 3, Lo 25 Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lộ 25, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty TNHH Thanh Sơn Ninh Phát
Mã số thuế:

3603708327

Địa chỉ: Số F2/078 Nam Sơn, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: No F2/078 Nam Son, Quang Trung Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 25-02-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vũ Hoàng Hưng
Mã số thuế:

3603707147

Địa chỉ: B1/002, Ấp Nguyễn Huệ 1, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: B1/002, Nguyen Hue 1 Hamlet, Quang Trung Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 20-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp