Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thống Nhất- Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DANCO ĐỒNG NAI
Mã số thuế:

3603620295

Địa chỉ: Đường DT 769, ấp Bàu Ao, Xã Bàu Hàm 2 , Huyện Thống Nhất , Đồng Nai
Address: DT 769 Street, Bau Ao Hamlet, Bau Ham 2 Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH QUỐC MINH KIM TRINH
Mã số thuế:

3603620087

Địa chỉ: C1/004A, ấp Bắc Sơn, Xã Quang Trung , Huyện Thống Nhất , Đồng Nai
Address: C1/004a, Bac Son Hamlet, Quang Trung Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MÊ KÔNG
Mã số thuế:

3603619116

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Trần Cao Vân, Xã Bàu Hàm 2 , Huyện Thống Nhất , Đồng Nai
Address: Civil Group 1, Tran Cao Van Hamlet, Bau Ham 2 Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH MÔÊT THANH VIÊN THƯƠNG MAÊI VA SAN XUÂT TUYÊT THU
Mã số thuế:

3603617285

Địa chỉ: Số 250/5, Ấp Dốc Mơ 3, Xã Gia Tân 1, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 250/5, Doc Mo 3 Hamlet, Gia Tan 1 Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gia Tân 1, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 09-01-2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TIẾN LÊN
Mã số thuế:

3603617246

Địa chỉ: Tổ 3, ấp Trần Cao Vân, Xã Bàu Hàm 2 , Huyện Thống Nhất , Đồng Nai
Address: Civil Group 3, Tran Cao Van Hamlet, Bau Ham 2 Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 07/01/2019

TKQL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT THỐNG NHẤT
Mã số thuế:

3603611491

Địa chỉ: khu hành chính huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh , Huyện Thống Nhất , Đồng Nai
Address: Khu Hanh Chinh, Huyen Thong Nhat, Xuan Thanh Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/12/2018

TK KHÔNG GIAO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT THỐNG NHẤT
Mã số thuế:

3603611452

Địa chỉ: Khu hành chính huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh , Huyện Thống Nhất , Đồng Nai
Address: Khu Hanh Chinh, Huyen Thong Nhat, Xuan Thanh Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/12/2018

TK QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT THỐNG NHẤT
Mã số thuế:

3603611484

Địa chỉ: khu hành chính huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh , Huyện Thống Nhất , Đồng Nai
Address: Khu Hanh Chinh, Huyen Thong Nhat, Xuan Thanh Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/12/2018

TK QL CÁC KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THỐNG NHẤT
Mã số thuế:

3603611445

Địa chỉ: Khu hành chính huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh , Huyện Thống Nhất , Đồng Nai
Address: Khu Hanh Chinh, Huyen Thong Nhat, Xuan Thanh Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/12/2018

CÔNG TY TNHH SUNNY KID
Mã số thuế:

3603607544

Địa chỉ: Đường ĐT 769, khu công nghiệp Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2 , Huyện Thống Nhất , Đồng Nai
Address: DT 769 Street, Dau Giay Industrial Zone, Bau Ham 2 Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục nhà trẻ (Preschool education)

Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/12/2018

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Ái Nghĩa
Mã số thuế:

3603604977

Địa chỉ: Đường ĐT 769, KCN Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: DT 769 Street, Dau Giay Industrial Zone, Bau Ham 2 Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 04-12-2018

Công Ty TNHH Ốc Đất
Mã số thuế:

3603602708

Địa chỉ: 126/A2 Ấp Đức Long 1, Xã Gia Tân 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: 126/a2 Duc Long 1 Hamlet, Gia Tan 2 Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Gia Tân 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 03-12-2018

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Đồng Nai
Mã số thuế:

3603602747

Địa chỉ: Lô S + R, Khu Công Nghiệp Dầu Giây, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: Lot S + R, Dau Giay Industrial Zone, Xuan Thanh Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 27-11-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MELYFOOD
Mã số thuế:

3603597864

Địa chỉ: Khu 2, ấp Hưng Thạnh, Xã Hưng Lộc , Huyện Thống Nhất , Đồng Nai
Address: Khu 2, Hung Thanh Hamlet, Hung Loc Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH GỖ NINH PHÁT
Mã số thuế:

3603594937

Địa chỉ: H1/017, ấp Nguyễn Huệ 2, Xã Quang Trung , Huyện Thống Nhất , Đồng Nai
Address: H1/017, Nguyen Hue 2 Hamlet, Quang Trung Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bao bì bằng gỗ (Producing wooden crates for packaging)

Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 22/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp