Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thống Nhất- Đồng Nai

Công Ty TNHH Đức Tấn Tú
Mã số thuế:

3603675343

Địa chỉ: Đườn Cu Tin, ấp Dốc Mơ 3, Xã Gia Tân 1, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: Duon Cu Tin, Doc Mo 3 Hamlet, Gia Tan 1 Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bao bì bằng gỗ (Producing wooden crates for packaging)

Xã Gia Tân 1, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty TNHH Bình An Viên
Mã số thuế:

3603674332

Địa chỉ: Lô 18-19, Quốc Lộ 1A, Khu Phố Lập Thành, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: Lot 18-19, 1a Highway, Lap Thanh Quarter, Dau Giay Town, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Đại Phát
Mã số thuế:

3603673138

Địa chỉ: 552 Tổ 16, Khu phố Phan Bội Châu, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: 552 Civil Group 16, Phan Boi Chau Quarter, Dau Giay Town, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Vạn Thiên
Mã số thuế:

3603673586

Địa chỉ: Số 104, ấp Tín Nghĩa, Xã Xuân Thiện, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 104, Tin Nghia Hamlet, Xuan Thien Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Xuân Thiện, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Vạn Thế Thành
Mã số thuế:

3603672776

Địa chỉ: Số 483, tổ 5, Phường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 483, Civil Group 5, Tran Hung Dao Ward, Dau Giay Town, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Tâm Minh Nhật
Mã số thuế:

3603672293

Địa chỉ: Tổ 2, Hưng Hiệp, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 2, Hung Hiep, Hung Loc Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ván Ép - Ván Lạng Dona
Mã số thuế:

3603671998

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Hưng Thạnh, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 2, Hung Thanh Hamlet, Hung Loc Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Nam Khánh Như
Mã số thuế:

3603671349

Địa chỉ: Lô C1, Khu dân cư Xóm Hố, ấp Hưng Nhơn, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: Lot C1, Khu Dan Cu, Ho Hamlet, Hung Nhon Hamlet, Hung Loc Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Xe Khách A Thảo
Mã số thuế:

3603669290

Địa chỉ: Số 39/4H, Ấp Võ Dõng 3, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 39/4H, Vo Dong 3 Hamlet, Gia Kiem Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 20-09-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xăng Dầu Tiến Phát
Mã số thuế:

3603665507

Địa chỉ: Tổ 6, ấp 94, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 6, Hamlet 94, Hung Loc Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 03-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Việt Mỹ Đồng Nai
Mã số thuế:

3603665465

Địa chỉ: Lô N8, KCN Dầu Dây, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: Lot N8, Dau Day Industrial Zone, Dau Giay Town, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 03-09-2019

Công Ty TNHH Nha Khoa Vĩnh Long
Mã số thuế:

3603664327

Địa chỉ: Số 162/1A, ấp Dốc Mơ 1, Xã Gia Tân 1, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 162/1a, Doc Mo 1 Hamlet, Gia Tan 1 Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Gia Tân 1, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 30-08-2019

Công Ty TNHH Môi Giới Đất Đồng Nai
Mã số thuế:

3603665063

Địa chỉ: Số P4/111B, Ấp Nguyễn Huệ 2, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: No P4/111B, Nguyen Hue 2 Hamlet, Quang Trung Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 29-08-2019

Công Ty TNHH Mtv Hong Ming
Mã số thuế:

3603650596

Địa chỉ: Số 304, Quốc lộ 1A, ấp Hưng Nhơn, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 304, 1a Highway, Hung Nhon Hamlet, Hung Loc Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Và Phát Triển Nhà Ở Thiên Phát
Mã số thuế:

3603650116

Địa chỉ: Tổ 42, Ấp Trần Cao Vân, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 42, Tran Cao Van Hamlet, Bau Ham 2 Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Ngày thành lập: 17-06-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp