Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Bất Động Sản Nhựt Việt

Ngày thành lập: 09-02-2018

Địa chỉ: Tổ 25, Ấp Bến Sắn, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 25, Ben San Hamlet, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province

Ngành nghề chính (Main profession): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Mã số thuế 3603530644
Tên v.tắt/giao dịch Nhut Viet Land Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Đồng Nai
Người đại diện Thái Văn Nhựt

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính