Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phước Thiền- Huyện Nhơn Trạch- Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KTG VIỆT NAM
Mã số thuế:

3603618514

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: Nhon Trach 1 Industrial Zone, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing motors, generators, electric transformers, electric distribution and control equipment )

Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH WHOLE FOOD LAND
Mã số thuế:

3603617197

Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: Ton Duc Thang Street, Nhon Trach 1 Industrial Zone, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH CES KOREA VINA
Mã số thuế:

3603601944

Địa chỉ: Nhà xưởng X5, Đường số 10, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: Nha Xuong X5, Street No 10, Nhon Trach 1 Industrial Zone, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học (Producing optical equipment)

Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 23/11/2018

CÔNG TY TNHH NAM KHÁNH TRANG
Mã số thuế:

3603599572

Địa chỉ: Tổ 16, ấp Trầu, Xã Phước Thiền , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: Civil Group 16, Trau Hamlet, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/11/2018

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TIẾN HƯNG
Mã số thuế:

3603593355

Địa chỉ: Tổ 18, ấp Trầu, Xã Phước Thiền , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: Civil Group 18, Trau Hamlet, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 19/10/2018

CÔNG TY TNHH IN MAY MẮN VIỆT NAM
Mã số thuế:

3603583893

Địa chỉ: Số 7, đường số 10, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: No 7, Street No 10, Nhon Trach 1 Industrial Zone, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other textiles nec)

Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 04/09/2018

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚC LONG
Mã số thuế:

3603581952

Địa chỉ: số 200 Lý Thái Tổ, tổ 6, ấp Bến Sắn, Xã Phước Thiền , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: No 200 Ly Thai To, Civil Group 6, Ben San Hamlet, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 22/08/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh An Lập Phát
Mã số thuế:

3603574673

Địa chỉ: Số 189, Lý Thái Tổ, Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 189, Ly Thai To, Ben Cam Hamlet, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 25-07-2018

Công Ty TNHH Cơ Khí Doanh Thắng
Mã số thuế:

3603574810

Địa chỉ: Tổ 24, Ấp Trầu, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 24, Trau Hamlet, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 24-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp