Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phú Hữu- Huyện Nhơn Trạch- Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC KIỂM TRA QUY HOẠCH QUANG MINH
Mã số thuế:

3603582184

Địa chỉ: Số 440, Đường Lý Thái Tổ, ấp Cát Lái, Xã Phú Hữu , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: No 440, Ly Thai To Street, Cat Lai Hamlet, Phu Huu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 22/08/2018

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Địa Ốc Quang Minh
Mã số thuế:

3603574828

Địa chỉ: Số 440, Đường Lý Thái Tổ, Ấp Cát Lái, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 440, Ly Thai To Street, Cat Lai Hamlet, Phu Huu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 24-07-2018

Công Ty TNHH An Khan
Mã số thuế:

3603574440

Địa chỉ: Số 130/11, Tổ 7, Ấp Rạch Bảy, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 130/11, Civil Group 7, Rach Bay Hamlet, Phu Huu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 23-07-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Long Phước
Mã số thuế:

3603563600

Địa chỉ: Tổ 12, Ấp Phước Lương, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 12, Phuoc Luong Hamlet, Phu Huu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 11-06-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHƠN TRẠCH
Mã số thuế:

3603533691

Địa chỉ: Tổ 12, ấp Phước Lương, Xã Phú Hữu , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: Civil Group 12, Phuoc Luong Hamlet, Phu Huu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 08/03/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Xây Dựng Thuận Phát
Mã số thuế:

3603527747

Địa chỉ: Số 3019/3/A, Đường Lý Thái Tổ, Ấp Cát Lái, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 3019/3/a, Ly Thai To Street, Cat Lai Hamlet, Phu Huu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 25-01-2018

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC VẠN PHÁT ĐẠT
Mã số thuế:

3603526567

 Điện thoại:

0938.400.686

Địa chỉ: 335 Đường Lý Thái Tổ, ấp Cát Lái, Xã Phú Hữu , Huyện Nhơn Trạch , Đồng Nai
Address: 335, Ly Thai To Street, Cat Lai Hamlet, Phu Huu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 23/01/2018

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Khang Nguyên
Mã số thuế:

3603521897

Địa chỉ: Số 24, Tổ 15, Khu C, Ấp Phước Lương, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 24, Civil Group 15, Khu C, Phuoc Luong Hamlet, Phu Huu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 05-01-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Jinson
Mã số thuế:

3603515759

Địa chỉ: 135A, Lý Thái Tổ, Ấp Câu Kê, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: 135a, Ly Thai To, Cau Ke Hamlet, Phu Huu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 19-12-2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Nguyễn Long
Mã số thuế:

3603490568

Địa chỉ: Khu 4, ấp Cát Lái, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: Khu 4, Cat Lai Hamlet, Phu Huu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 12-09-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VINAREAL NHƠN TRẠCH
Mã số thuế:

3603461140

Địa chỉ: Số 426, Lý Thái Tổ, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Address: No 426, Ly Thai To, Phu Huu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 26/04/2017

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH CƠ KHÍ THUẬN PHÁT
Mã số thuế:

0314255094-001

Địa chỉ: Số 618, tổ 17, Khu 4, ấp Cát Lái, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Address: No 618, Civil Group 17, Khu 4, Cat Lai Hamlet, Phu Huu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 17/03/2017

Công Ty Cổ Phần Tổng Kho Xăng Dầu Phú Hữu
Mã số thuế:

3603447428

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đáng, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: Pham Van Dang Street, Phu Huu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 07-03-2017

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Nhà Đất Đại Phát
Mã số thuế:

3603439297

Địa chỉ: Số 440, Lý Thái Tổ, tổ 12, ấp Cầu Kê, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 440, Ly Thai To, Civil Group 12, Cau Ke Hamlet, Phu Huu Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngày thành lập: 12-01-2017