Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Phước- Huyện Long Thành- Đồng Nai

Công Ty TNHH Poonglim Chemical Vina
Mã số thuế:

3603673057

Địa chỉ: Đường N1-2, Nhà xưởng cho thuê A-1, KCN Long Đức, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: N1-2 Street, Nha Xuong Cho Thue A-1, Long Duc Industrial Zone, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Sx Tm & Dv Fph
Mã số thuế:

3603671927

Địa chỉ: Tổ 8, Ấp 1, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 8, Hamlet 1, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Đăng Khoa Nguyên
Mã số thuế:

3603671525

Địa chỉ: Tổ 8, ấp 6, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 8, Hamlet 6, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Bất Động Sản Thiết Kế Đo Đạc Hưng Hùng Thịnh
Mã số thuế:

3603667007

Địa chỉ: Khu 5, ấp 8, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Khu 5, Hamlet 8, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Long Thành - Thành Long
Mã số thuế:

3603664260

Địa chỉ: Tổ 1, Ấp 2, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 1, Hamlet 2, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 26-08-2019

Công Ty TNHH Trương Trọng Đạt
Mã số thuế:

3603663362

Địa chỉ: Số 194/19, Tổ 15, Ấp 3, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 194/19, Civil Group 15, Hamlet 3, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 22-08-2019

Công Ty TNHH Son Den
Mã số thuế:

3603662425

Địa chỉ: Tổ 10, Khu 4, Ấp 8, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 10, Khu 4, Hamlet 8, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa máy móc, thiết bị (Repairing machines and equipment)

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 15-08-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Cơ Khí Thương Mại Hải Đăng Phát
Mã số thuế:

3603648773

Địa chỉ: Tổ 20, Khu 5, Áp 8, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 20, Khu 5, Ap 8, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 10-06-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp