Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Phước- Huyện Long Thành- Đồng Nai

Công Ty TNHH Ca System Dongnai Vina
Mã số thuế:

3603702734

Địa chỉ: đường số 6, Khu công nghiệp An Phước, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Street No 6, An Phuoc Industrial Zone, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Cơ Khí Shinwa Engineering
Mã số thuế:

3603702727

Địa chỉ: 134/8/21/6, Hẻm 134, Đường Ngã Ba Thái Lan - Thiết Giáp, Ấp 8, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: 134/8/21/6, Hem 134, Nga Ba Thai Lan - Thiet Giap Street, Hamlet 8, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Nguyễn Tâm
Mã số thuế:

3603702773

Địa chỉ: Số 240/40/2E, khu Bàu Cá, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 240/40/2e, Khu Bau Ca, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Mai Ngọc Châu
Mã số thuế:

3603699993

Địa chỉ: Tổ 11, khu C, ấp 5, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 11, Khu C, Hamlet 5, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Thảo Dược Xanh 365
Mã số thuế:

3603696657

Địa chỉ: Số 9, Đường Phùng Hưng, Khu 5, Ấp 8, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 9, Phung Hung Street, Khu 5, Hamlet 8, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 27-12-2019

Công Ty TNHH Việt Nam Progress Industry
Mã số thuế:

3603696939

Địa chỉ: Đường số 05, KCN An Phước, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Street No 05, An Phuoc Industrial Zone, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 25-12-2019

Công Ty TNHH Cơ Khí Kim Vĩnh Phát
Mã số thuế:

3603688991

Địa chỉ: Tổ 12, ấp 5, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 12, Hamlet 5, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Gỗ Gia Minh
Mã số thuế:

3603681499

Địa chỉ: Tổ 12, ấp 5, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 12, Hamlet 5, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 07-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp