Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Phước- Huyện Long Thành- Đồng Nai

CÔNG TY TNHH ĐÌNH TUYỂN
Mã số thuế:

3603754588

Địa chỉ: Tổ 5, ấp 7, Xã An Phước , Huyện Long Thành , Đồng Nai
Address: Civil Group 5, Hamlet 7, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 22/09/2020

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRƯỜNG ĐỒNG NAI
Mã số thuế:

3603751442

 Điện thoại:

0967967368

Địa chỉ: Tổ 20, khu 4, ấp 8, Xã An Phước , Huyện Long Thành , Đồng Nai
Address: Civil Group 20, Khu 4, Hamlet 8, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 11/09/2020

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Thi Công Đầu Tư Bất Động Sản Nam Hoàng Phát
Mã số thuế:

3603751160

Địa chỉ: Khu 4, Ấp 8, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Khu 4, Hamlet 8, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 10-09-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂM THÀNH PHÁT
Mã số thuế:

3603745262

Địa chỉ: Khu 5, Ấp 8, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Khu 5, Hamlet 8, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/08/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp