Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Long Thành- Huyện Long Thành- Đồng Nai

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT LONG THÀNH
Mã số thuế:

3603619324

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành , Huyện Long Thành , Đồng Nai
Address: Nguyen Huu Canh Street, Khu Phuoc Hai, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 11/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT LONG THÀNH
Mã số thuế:

3603619028

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành , Huyện Long Thành , Đồng Nai
Address: Nguyen Huu Canh Street, Khu Phuoc Hai, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT LONG THÀNH
Mã số thuế:

3603619035

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành , Huyện Long Thành , Đồng Nai
Address: Nguyen Huu Canh Street, Khu Phuoc Hai, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT LONG THÀNH
Mã số thuế:

3603619042

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành , Huyện Long Thành , Đồng Nai
Address: Nguyen Huu Canh Street, Khu Phuoc Hai, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG PHẠM NGUYỄN
Mã số thuế:

3603615552

Địa chỉ: Tổ 17, khu Cầu Xéo, Thị trấn Long Thành , Huyện Long Thành , Đồng Nai
Address: Civil Group 17, Khu Cau Xeo, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 05/01/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đồng Tâm Phát
Mã số thuế:

3603615288

Địa chỉ: Số 55, Tổ 6, Khu Phước Hải , Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 55, Civil Group 6, Khu Phuoc Hai, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 29-12-2018

Công Ty TNHH Bất Động Sản New Town Land
Mã số thuế:

3603608594

Địa chỉ: Tổ 13, Khu Phước Long, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 13, Khu Phuoc Long, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 18-12-2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Á Châu
Mã số thuế:

3603606935

Địa chỉ: Số 51 Đường Ngô Quyền, Tổ 19, Khu Phước Thuận, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 51, Ngo Quyen Street, Civil Group 19, Khu Phuoc Thuan, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 10-12-2018

CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN THỊNH
Mã số thuế:

3603597021

Địa chỉ: Tổ 2, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành , Huyện Long Thành , Đồng Nai
Address: Civil Group 2, Khu Phuoc Hai, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 31/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN LIÊN PHÁT
Mã số thuế:

3603595063

Địa chỉ: Số 132, đường Hà Huy Giáp, tổ 24, Thị trấn Long Thành , Huyện Long Thành , Đồng Nai
Address: No 132, Ha Huy Giap Street, Civil Group 24, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 22/10/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Phát Duy
Mã số thuế:

3603592009

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 27, Khu Cầu Xéo, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Pham Van Dong Street, Civil Group 27, Khu Cau Xeo, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 08-10-2018

CÔNG TY TNHH NHÀ PHÂN PHỐI SƠN BẢO NAM
Mã số thuế:

3603589599

Địa chỉ: Số 502 Trường Chinh, Khu Cầu Xéo, Thị trấn Long Thành , Huyện Long Thành , Đồng Nai
Address: No 502 Truong Chinh, Khu Cau Xeo, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 01/10/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại Đỗ Gia Phát
Mã số thuế:

3603589729

Địa chỉ: Tổ 19, Đường Phạm Văn Đồng, Khu Cầu Xéo, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 19, Pham Van Dong Street, Khu Cau Xeo, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 01-10-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Chí Đạt
Mã số thuế:

3603583477

Địa chỉ: Số 39/20, Nguyễn Đình Chiểu, Khu Phước Hải , Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 39/20, Nguyen Dinh Chieu, Khu Phuoc Hai, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 30-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp