Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Long Thành- Đồng Nai

Công Ty TNHH Ca System Dongnai Vina
Mã số thuế:

3603702734

Địa chỉ: đường số 6, Khu công nghiệp An Phước, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Street No 6, An Phuoc Industrial Zone, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Cơ Khí Shinwa Engineering
Mã số thuế:

3603702727

Địa chỉ: 134/8/21/6, Hẻm 134, Đường Ngã Ba Thái Lan - Thiết Giáp, Ấp 8, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: 134/8/21/6, Hem 134, Nga Ba Thai Lan - Thiet Giap Street, Hamlet 8, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Nguyễn Tâm
Mã số thuế:

3603702773

Địa chỉ: Số 240/40/2E, khu Bàu Cá, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 240/40/2e, Khu Bau Ca, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Nam An Phát Đồng Nai
Mã số thuế:

3603701307

Địa chỉ: Tổ 3, ấp Hàng Gòn, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 3, Hang Gon Hamlet, Loc An Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Phương Phát
Mã số thuế:

3603699471

Địa chỉ: Đường 769 Tổ 11 Ấp Bình Lâm, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: 769 To 11 Ap Binh Lam Street, Loc An Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Nghi Hân Phát
Mã số thuế:

3603700007

Địa chỉ: Số 10, tổ 11, ấp 4, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 10, Civil Group 11, Hamlet 4, Long An Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Mai Ngọc Châu
Mã số thuế:

3603699993

Địa chỉ: Tổ 11, khu C, ấp 5, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 11, Khu C, Hamlet 5, An Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiến Trúc - Xây Dựng Vạn Thành Phát
Mã số thuế:

3603698975

Địa chỉ: 10/7, tổ 6, Khu Văn Hải, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: 10/7, Civil Group 6, Khu Van Hai, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ Nhật Quân
Mã số thuế:

3603698407

Địa chỉ: Số 246/10, Thôn 10, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 246/10, Hamlet 10, Binh Son Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 03-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp