Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Long Thành- Đồng Nai

Công Ty TNHH Tòa Nhà Phát Lộc Long Thành
Mã số thuế:

3603629160

Địa chỉ: Số 115B, Đường Lê Duẩn, Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 115B, Le Duan Street, Khu Phuoc Hai, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 11-03-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Linh Long Phát
Mã số thuế:

3603625864

Địa chỉ: Số 1452, Tổ 14, Ấp Tập Phước, Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 1452, Civil Group 14, Tap Phuoc Hamlet, Long Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 25-02-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Gốm Sứ Cores
Mã số thuế:

3603623585

Địa chỉ: Số 36, đường Ngô Quyền, khu Phước Thuận, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 36, Ngo Quyen Street, Khu Phuoc Thuan, Long Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 18-02-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Bà Ký
Mã số thuế:

3603624733

Địa chỉ: Đường Hương Lộ 12, Tổ 17, Ấp Bà Ký, Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Address: Huong Lo 12 Street, Civil Group 17, Ba Ky Hamlet, Long Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngày thành lập: 15-02-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp