Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Định Quán- Đồng Nai

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Xây Dựng Duy Bảo
Mã số thuế:

3603725273

Địa chỉ: 145A, Tổ 3, KP Hiệp Tâm 2, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Address: 145a, Civil Group 3, KP Hiep Tam 2, Dinh Quan Town, Dinh Quan District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Producing metal components)

Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Ngày thành lập: 22-05-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Anotech
Mã số thuế:

3603724008

Địa chỉ: Số 18,tổ 4, ấp Hòa Trung, Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 18, Civil Group 4, Hoa Trung Hamlet, Ngoc Dinh Commune, Dinh Quan District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Ngày thành lập: 22-05-2020

Công Ty TNHH Cảnh Thơ
Mã số thuế:

3603722642

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Hòa Bình, Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 4, Hoa Binh Hamlet, Tuc Trung Commune, Dinh Quan District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Ngày thành lập: 13-05-2020

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG HƯNG PHÁT
Mã số thuế:

3603722360

Địa chỉ: Số 25, tổ 1, ấp 3, Xã Suối Nho, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 25, Civil Group 1, Hamlet 3, Suoi Nho Commune, Dinh Quan District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Suối Nho, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Ngày thành lập: 11/05/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thanh Tuyền
Mã số thuế:

3603722089

Địa chỉ: Số 09, Ấp 3, Xã Suối Nho, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 09, Hamlet 3, Suoi Nho Commune, Dinh Quan District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (Direct service support activities for road transport)

Xã Suối Nho, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Ngày thành lập: 11-05-2020

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh Sản Phẩm Khí Saigon Petro
Mã số thuế:

3603720878

Địa chỉ: Số 15A, ấp Bình Hòa, Xã Phú Túc, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 15a, Binh Hoa Hamlet, Phu Tuc Commune, Dinh Quan District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phú Túc, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Ngày thành lập: 05-05-2020

CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG KIM NGUYÊN
Mã số thuế:

3603716617

Địa chỉ: Số 70, Quốc lộ 20, Khu phố Hiệp Cường, Thị trấn Định Quán , Huyện Định Quán , Đồng Nai
Address: No 70, Highway 20, Hiep Cuong Quarter, Dinh Quan Town, Dinh Quan District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Ngày thành lập: 27/04/2020

Công Ty TNHH Slow Coffee
Mã số thuế:

3603714835

Địa chỉ: Số nhà 01, Phố 6, Ấp 3, Xã Phú Vinh, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 01, Street 6, Hamlet 3, Phu Vinh Commune, Dinh Quan District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Phú Vinh, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Ngày thành lập: 24-03-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tom
Mã số thuế:

3603715148

Địa chỉ: Số 36, ấp Đồn Điền 2, Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 36, Don Dien 2 Hamlet, Tuc Trung Commune, Dinh Quan District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Ngày thành lập: 24-03-2020

Công Ty TNHH Ô Tô Thuận Thịnh Phát
Mã số thuế:

3603717480

Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Hiệp Tâm 1, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 10, Hiep Tam 1 Hamlet, Dinh Quan Town, Dinh Quan District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Ngày thành lập: 09-04-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hmh
Mã số thuế:

3603718269

Địa chỉ: Đường Số 1, KCN Định Quán, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Address: Street No 1, Dinh Quan Industrial Zone, La Nga Commune, Dinh Quan District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Ngày thành lập: 15-04-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Phú Bình An
Mã số thuế:

3603711376

Địa chỉ: Số 39, Ấp Tân Phú, Xã Phú Cường, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 39, Tan Phu Hamlet, Phu Cuong Commune, Dinh Quan District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Phú Cường, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Ngày thành lập: 09-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp