Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cẩm Mỹ- Đồng Nai

Công Ty TNHH Hồ Văn Hiếu
Mã số thuế:

3603705929

Địa chỉ: Tổ 9, ấp 1, Xã Sông Ray, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 9, Hamlet 1, Song Ray Commune, Cam My District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Sông Ray, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Ngày thành lập: 17-02-2020

Công Ty TNHH Xây Lắp Và Khai Thác Vật Liệu Xây Dựng Tam Hưng Nghiệp
Mã số thuế:

3603698397

Địa chỉ: Đường số 2, Ấp Suối Sóc, Xã Xuân Mỹ, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Address: Street No 2, Suoi Soc Hamlet, Xuan My Commune, Cam My District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Xuân Mỹ, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản Hd Land
Mã số thuế:

3603674639

Địa chỉ: 527 Ấp 10, Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Address: 527 Hamlet 10, Xuan Tay Commune, Cam My District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Cơ Khí Đình Đình
Mã số thuế:

3603672455

Địa chỉ: Tổ 6 , Ấp 1, Xã Lâm San, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 6, Hamlet 1, Lam San Commune, Cam My District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Lâm San, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Tiên Phúc
Mã số thuế:

3603671405

Địa chỉ: 52, ấp Suối Lức 2, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Address: 52, Suoi Luc 2 Hamlet, Xuan Dong Commune, Cam My District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Phước Huy
Mã số thuế:

3603671109

Địa chỉ: Tổ 3, ấp 4, Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 3, Hamlet 4, Xuan Tay Commune, Cam My District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Ngày thành lập: 01-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp