Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cẩm Mỹ- Đồng Nai

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Tiên Phúc
Mã số thuế:

3603671405

Địa chỉ: 52, ấp Suối Lức 2, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Address: 52, Suoi Luc 2 Hamlet, Xuan Dong Commune, Cam My District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Phước Huy
Mã số thuế:

3603671109

Địa chỉ: Tổ 3, ấp 4, Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 3, Hamlet 4, Xuan Tay Commune, Cam My District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Family And Farm
Mã số thuế:

3603625871

Địa chỉ: 568, Ấp 10, Xã Sông Ray, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Address: 568, Hamlet 10, Song Ray Commune, Cam My District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Sông Ray, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Ngày thành lập: 25-02-2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ BÙI HỮU THU
Mã số thuế:

3603618761

Địa chỉ: Số 10, Tổ 5, Ấp 9, Xã Sông Ray, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 10, Civil Group 5, Hamlet 9, Song Ray Commune, Cam My District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Sông Ray, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Ngày thành lập: 10-01-2019

HỢP TÁC XÃ DV NN TÂM AN
Mã số thuế:

3603611011

Địa chỉ: ấp 10, Xã Xuân Tây , Huyện Cẩm Mỹ , Đồng Nai
Address: Hamlet 10, Xuan Tay Commune, Cam My District, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Wholesale of fertiliser, pesticide, and other chemical substances used in agriculture )

Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Ngày thành lập: 19/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp