Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tam Hòa- Thành phố Biên Hòa- Đồng Nai

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC BẢO AN
Mã số thuế:

3603723692

Địa chỉ: Số 24/4C, Tổ 17, Khu Phố 2, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 24/4C, Civil Group 17, Quarter 2, Tam Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/05/2020

Công Ty TNHH Toàn Sport Fitness
Mã số thuế:

3603720395

Địa chỉ: Lầu 1, Số 65 Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: Lau 1, No 65 Dong Khoi, Tam Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gymnastic and sports equipment in specialized stores )

Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 05-05-2020

Công Ty TNHH Donatech
Mã số thuế:

3603699979

Địa chỉ: 23/116A, KP 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: 23/116a, KP 3, Tam Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Điện Cơ Tư
Mã số thuế:

3603699400

Địa chỉ: Số 79/16C, Phạm Văn Thuận, KP 1, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 79/16C, Pham Van Thuan, KP 1, Tam Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà Đẹp Santana
Mã số thuế:

3603696625

Địa chỉ: O.50 Đường Đồng Khởi, KP 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: O.50, Dong Khoi Street, KP 3, Tam Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 26-12-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Năng Lượng Hoàng Kim
Mã số thuế:

3603678496

Địa chỉ: Số 12, Đường Đồng Khởi, KP 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 12, Dong Khoi Street, KP 3, Tam Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 28-10-2019

Công Ty TNHH Tiên Phong Phát
Mã số thuế:

3603672977

Địa chỉ: Số 15/68A, KP 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 15/68a, KP 3, Tam Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Nguyễn Thế Huy
Mã số thuế:

3603666772

Địa chỉ: Số 167/30E, tổ 12, KP 2, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 167/30e, Civil Group 12, KP 2, Tam Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 09-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp