Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Long Bình- Thành phố Biên Hòa- Đồng Nai

Công Ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Hda
Mã số thuế:

3603710414

Địa chỉ: A88E, Tổ 3, Khu phố 5, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: A88e, Civil Group 3, Quarter 5, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Phát Triển Thương Mại Việt Thắng
Mã số thuế:

3603709747

Địa chỉ: Số 4/22, Tổ 21, Khu Phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 4/22, Civil Group 21, Quarter 8, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 02-03-2020

Công Ty TNHH Tân Phường
Mã số thuế:

3603709835

Địa chỉ: 101/129, Tổ 5, Khu Phố 4, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: 101/129, Civil Group 5, Quarter 4, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 02-03-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Tài Thịnh
Mã số thuế:

3603708729

Địa chỉ: Số 521/83/73, tổ 18A, KP 1, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 521/83/73, 18a Civil Group, KP 1, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty TNHH Nhựa Good View (việt Nam)
Mã số thuế:

3603707355

Địa chỉ: Lô 307/1, đường 7A, KCN Long Bình (AMATA), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: Lot 307/1, 7a Street, Long Binh Industrial Zone (Amata), Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 20-02-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Song Bình
Mã số thuế:

3603704932

Địa chỉ: Số 950, Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 950, Quarter 8, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 12-02-2020

Công Ty TNHH Sơn Duy Phát
Mã số thuế:

3603705157

Địa chỉ: Tầng 2, A2, KDC Số 2, KP 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: 2nd Floor, A2, KDC So 2, KP 2, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 12-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp