Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Bình- Thành phố Biên Hòa- Đồng Nai

Công Ty TNHH Overport
Mã số thuế:

3603692941

Địa chỉ: 163/44A, Đường Cách Mạng Tháng Tám, KP 4 , Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: 163/44a, Cach Mang Thang Tam Street, KP 4, Hoa Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa máy móc, thiết bị (Repairing machines and equipment)

Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 16-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết An
Mã số thuế:

3603680505

Địa chỉ: 189/16 Đường Cách Mạng Tháng 8, KP.3, Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: 189/16, Cach Mang Thang 8 Street, KP.3, Hoa Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Công Nghiệp Môi Trường Hoàng Vỹ
Mã số thuế:

3603679034

Địa chỉ: Số 86/40/2/2, đường Huỳnh Văn Lũy, KP 2, Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 86/40/2/2, Huynh Van Luy Street, KP 2, Hoa Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 29-10-2019

Công Ty TNHH Songji
Mã số thuế:

3603677774

Địa chỉ: 163/342, Kp 2 , Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: 163/342, KP 2, Hoa Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 28-10-2019

CÔNG TY TNHH KHAI NHÂN
Mã số thuế:

3603621059

Địa chỉ: Số 513, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu Phố 5, Phường Hòa Bình , Thành phố Biên Hoà , Đồng Nai
Address: No 513, Cach Mang Thang Tam Street, Quarter 5, Hoa Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục mẫu giáo (Kindergarten education)

Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 18/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CT ĐỒNG NAI
Mã số thuế:

3603611501

Địa chỉ: Số 87, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Bình , Thành phố Biên Hoà , Đồng Nai
Address: No 87, Cach Mang Thang Tam Street, Hoa Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CT ĐỒNG NAI
Mã số thuế:

3603611477

Địa chỉ: Số 87, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Bình , Thành phố Biên Hoà , Đồng Nai
Address: No 87, Cach Mang Thang Tam Street, Hoa Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 20/12/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚC HÙNG MINH
Mã số thuế:

3603572108

Địa chỉ: Số 163, Khu Phố 3 , Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Address: No 163, Quarter 3, Hoa Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 10/07/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÀ PHÊ BAN CÔNG
Mã số thuế:

3603562011

Địa chỉ: Số 184, Đường Nguyễn Văn Trị, Khu phố 5, Phường Hòa Bình , Thành phố Biên Hoà , Đồng Nai
Address: No 184, Nguyen Van Tri Street, Quarter 5, Hoa Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày thành lập: 11/06/2018

1 2 3 4 5 6 Tiếp