Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Tuần Giáo- Huyện Tuần Giáo- Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT TUẦN GIÁO
Mã số thuế:

5600323259

Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo , Huyện Tuần Giáo , Điện Biên
Address: Khoi Tan Giang, Tuan Giao Town, Tuan Giao District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT TUẦN GIÁO
Mã số thuế:

5600323241

Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo , Huyện Tuần Giáo , Điện Biên
Address: Khoi Tan Giang, Tuan Giao Town, Tuan Giao District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ SỬ LÝ - CCT TUẦN GIÁO
Mã số thuế:

5600323266

Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo , Huyện Tuần Giáo , Điện Biên
Address: Khoi Tan Giang, Tuan Giao Town, Tuan Giao District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

CÔNG TY TNHH CHÍ CƯỜNG ĐIỆN BIÊN
Mã số thuế:

5600320297

Địa chỉ: Số nhà 78, Khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo , Huyện Tuần Giáo , Điện Biên
Address: No 78, Khoi Truong Xuan, Tuan Giao Town, Tuan Giao District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Ngày thành lập: 02/11/2018

Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Đạt Trang Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế:

5600318442

Địa chỉ: Khối Đồng Tâm, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
Address: Khoi Dong Tam, Tuan Giao Town, Tuan Giao District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Ngày thành lập: 09-07-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 26
Mã số thuế:

5600315593

Địa chỉ: Số nhà 91, Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo , Huyện Tuần Giáo , Điện Biên
Address: No 91, Khoi Tan Giang, Tuan Giao Town, Tuan Giao District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Ngày thành lập: 12/06/2018

Công Ty TNHH Đức Đại Điện Biên
Mã số thuế:

5600312345

Địa chỉ: Khối Tân Thủy, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
Address: Khoi Tan Thuy, Tuan Giao Town, Tuan Giao District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Ngày thành lập: 28-03-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Huệ Điện Biên
Mã số thuế:

5600296975

Địa chỉ: Số nhà 109, Khối Đoàn Kết, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
Address: No 109, Khoi Doan Ket, Tuan Giao Town, Tuan Giao District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Ngày thành lập: 01-03-2017

Doanh Nghiệp Tn Toàn Hằng Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế:

5600296816

Địa chỉ: Khối Sơn Thủy, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
Address: Khoi Son Thuy, Tuan Giao Town, Tuan Giao District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Ngày thành lập: 20-02-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI TUẦN GIÁO - ĐIỆN BIÊN
Mã số thuế:

3700381324-237

 Điện thoại:

0983.502.072

Địa chỉ: Quốc lộ 279, Ao Noọng Rốm, Khối Đồng Tâm, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên
Address: Highway 279, Ao Noong Rom, Khoi Dong Tam, Tuan Giao Town, Tuan Giao District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Ngày thành lập: 01/09/2016

Công ty TNHH một thành viên thủy điện SODIC Điện Biên
Mã số thuế:

5600292762

Địa chỉ: SN 42 Khối Tân Giang - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên
Address: No 42 Khoi Tan Giang, Tuan Giao Town, Tuan Giao District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Ngày thành lập: 28-06-2016

1 2 3 4 Tiếp