Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN

Ngày thành lập: 18/10/2018

Địa chỉ: TDP 25, Phường Mường Thanh , TP Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: TDP 25, Muong Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Other medical activities not classified in any category)

Mã số thuế 5600320152
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Điện Biên
Người đại diện Đoàn Ngọc Hùng
Địa chỉ N.Đ.diện SN 33 - TDP 28, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên
Delegate address No 33 - TDP 28, Muong Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

CÔNG TY TNHH ME TOO
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Phuong 05, District 3, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315479153

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019