Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ĐÁN

Ngày thành lập: 07/03/2018

Địa chỉ: xã Vàng Đán, Xã Vàng Đán , Huyện Nậm Pồ , Điện Biên
Address: Vang Dan Commune, Vang Dan Commune, Nam Po District, Dien Bien Province

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục mầm non (Preschool Education)

Mã số thuế 5600312049
Điện thoại/ Fax:0986.984.879
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Nậm Pồ
Người đại diện Lò Thị Khoa
Địa chỉ N.Đ.diện Xã Sam Mứn, Xã Vàng Đán, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên
Delegate address Sam Mun Commune, Vang Dan Commune, Nam Po District, Dien Bien Province
Các loại thuế
  • Thu nhập cá nhân
  • Phí, lệ phí
  • Ngành Đ.ký kinh doanh của TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ĐÁN

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính