Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nà Hỳ- Huyện Nậm Pồ- Điện Biên

Công Ty TNHH Khang Thành Điện Biên
Mã số thuế:

5600312056

Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
Address: Na Hy 1 Hamlet, Na Hy Commune, Nam Po District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Ngày thành lập: 09-03-2018

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội
Mã số thuế:

5600291487

Địa chỉ: Trung tâm Huyện Nậm Pồ - Xã Nà Hỳ - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên
Address: Trung Tam, Huyen Nam Po, Na Hy Commune, Nam Po District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Ngày thành lập: 07-04-2016

Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Huyện Nậm Pồ
Mã số thuế:

5600286832

 Điện thoại:

(0215) 0374511

Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ - Xã Nà Hỳ - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên
Address: Trung Tam, Huyen Nam Po, Na Hy Commune, Nam Po District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả khác (Processing and preserving other fruit and vegetables)

Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Ngày thành lập: 13-10-2015

Trạm khuyến Nông - Khuyến ngư huyện Nậm Pồ
Mã số thuế:

5600283285

 Điện thoại:

(0215) 0374574

Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ - Xã Nà Hỳ - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên
Address: Trung Tam, Huyen Nam Po, Na Hy Commune, Nam Po District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Ngày thành lập: 15-06-2015

ủy ban mặt trận tổ quốc
Mã số thuế:

5600282683

Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ - Xã Nà Hỳ - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên
Address: Trung Tam, Huyen Nam Po, Na Hy Commune, Nam Po District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Ngày thành lập: 08-06-2015

Trung tâm y tế Huyện Nậm Pồ
Mã số thuế:

5600269964

Địa chỉ: Xã Nà Hỳ - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên
Address: Na Hy Commune, Nam Po District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Ngày thành lập: 05-11-2013

UBND Xã Nà Hỳ
Mã số thuế:

5600239825

Địa chỉ: Xã Nà Hỳ - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên
Address: Na Hy Commune, Nam Po District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng (Administrative practice and office assistance)

Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Ngày thành lập: 24-11-2011