Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Nậm Pồ- Điện Biên

POÒNG VĂN PHONG
Mã số thuế:

5600323749

Địa chỉ: Bản mới, Xã Chà Cang , Huyện Nậm Pồ , Điện Biên
Address: Moi Hamlet, Cha Cang Commune, Nam Po District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Ngày thành lập: 14/01/2019

Công Ty TNHH Khang Thành Điện Biên
Mã số thuế:

5600312056

Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên
Address: Na Hy 1 Hamlet, Na Hy Commune, Nam Po District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Ngày thành lập: 09-03-2018

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội
Mã số thuế:

5600291487

Địa chỉ: Trung tâm Huyện Nậm Pồ - Xã Nà Hỳ - Huyện Nậm Pồ - Điện Biên
Address: Trung Tam, Huyen Nam Po, Na Hy Commune, Nam Po District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Ngày thành lập: 07-04-2016

1 2 3 4 5 6 Tiếp