Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THU KIỆM

Ngày thành lập: 12/10/2018

Địa chỉ: Tổ dân cư số 2, Xã Mường Nhé , Huyện Mường Nhé , Điện Biên
Address: Dan Cu So 2 Civil Group, Muong Nhe Commune, Muong Nhe District, Dien Bien Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 5600320096
Tên v.tắt/giao dịch CÔNG TY TNHH THU KIỆM
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Huyện Mường Nhé
Người đại diện Khoàng Thị Kiệm
Địa chỉ N.Đ.diện Tổ dân cư số 2, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên
Delegate address To Dan Cu So 2, Muong Nhe Commune, Muong Nhe District, Dien Bien Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU MAI THỊ XUÂN
Địa chỉ: Thửa đất số 231, Tờ bản đồ số 100, Đường tránh Quốc lộ 91, Phường Núi Sam , Thành phố Châu Đốc , An Giang
Address: Thua Dat So 231, To Ban Do So 100, Tranh Street, Highway 91, Nui Sam Ward, Chau Doc City, An Giang Province
Mã số thuế:

1602092264

An Giang

Ngày thành lập: 16/01/2019