Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HỢP TÁC XÃ TRUNG THÀNH

Ngày thành lập: 09/08/2018

Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Pa Ham , Huyện Mường Chà , Điện Biên
Address: Huoi Dap Hamlet, Pa Ham Commune, Muong Cha District, Dien Bien Province
Mã số thuế 5600319277
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Mường Chà
Người đại diện Điêu Đức Cường
Địa chỉ N.Đ.diện Bản Huổi Đáp, Xã Pa Ham, Huyện Mường Chà, Điện Biên
Delegate address Huoi Dap Hamlet, Pa Ham Commune, Muong Cha District, Dien Bien Province

Doanh nghiệp tại Điện Biên

Công Ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng Đông Điện Biên
Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
Address: So 6 Civil Group, Dien Bien Dong Town, Dien Bien Dong District, Dien Bien Province
Mã số thuế:

5600323932

Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Ngày thành lập: 24-01-2019

HỢP TÁC XÃ THÁI THÀNH
Địa chỉ: SN 124 - TDP 2, Phường Tân Thanh , TP Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: No 124 - TDP 2, Tan Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province

Điện Biên

Ngày thành lập: 16/01/2019

POÒNG VĂN PHONG
Địa chỉ: Bản mới, Xã Chà Cang , Huyện Nậm Pồ , Điện Biên
Address: Moi Hamlet, Cha Cang Commune, Nam Po District, Dien Bien Province
Mã số thuế:

5600323749

Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Ngày thành lập: 14/01/2019