Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Mường Chà- Huyện Mường Chà- Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT MƯỜNG CHÀ
Mã số thuế:

5600323058

Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà , Huyện Mường Chà , Điện Biên
Address: So 05 Civil Group, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT MƯỜNG CHÀ
Mã số thuế:

5600323072

Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà , Huyện Mường Chà , Điện Biên
Address: So 05 Civil Group, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT MƯỜNG CHÀ
Mã số thuế:

5600323097

Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà , Huyện Mường Chà , Điện Biên
Address: So 05 Civil Group, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT MƯỜNG CHÀ - XÃ NA SANG
Mã số thuế:

5600323114

Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà , Huyện Mường Chà , Điện Biên
Address: So 05 Civil Group, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT MƯỜNG CHÀ
Mã số thuế:

5600322960

Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà , Huyện Mường Chà , Điện Biên
Address: So 05 Civil Group, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty TNHH Mường Yên Điện Biên
Mã số thuế:

5600313148

Địa chỉ: Số nhà 35, Tổ dân phố 3, Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
Address: No 35, Civil Group 3, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 03-05-2018

Công Ty TNHH Phúc Khải Hà Điện Biên
Mã số thuế:

5600296654

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
Address: Civil Group 5, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 24-01-2017

Ban QLDA Bạn hữu trẻ em huyện Mường Chà
Mã số thuế:

5600287000

Địa chỉ: Tổ dân phố 1 - Thị trấn Mường Chà - Thị trấn Mường Chà - Huyện Mường Chà - Điện Biên
Address: Civil Group 1, Muong Cha Town, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế (Wholesale of pharmaceutical products and medical equipment )

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 22-10-2015

ủy Ban Nhân Dân xã Huổi Mí
Mã số thuế:

5600272406

Địa chỉ: Xã Huổi Mí - Thị trấn Mường Chà - Huyện Mường Chà - Điện Biên
Address: Huoi Mi Commune, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 16-01-2014

Bảo Hiểm Xã Hội huyện Mường Chà
Mã số thuế:

5600272396

 Điện thoại:

(0215) 0384212

Địa chỉ: Tổ 05 - Thị trấn Mường Chà - Huyện Mường Chà - Điện Biên
Address: Civil Group 05, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 16-01-2014

Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất
Mã số thuế:

5600272251

 Điện thoại:

(0215) 0384264

Địa chỉ: KHốI 03 - Thị trấn Mường Chà - Huyện Mường Chà - Điện Biên
Address: Khoi 03, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 08-01-2014

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Mường Chà Điện Biên
Mã số thuế:

0100686174-569

 Điện thoại:

(0215) 0384224

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Mường Chà - Huyện Mường Chà - Điện Biên
Address: Khoi 3, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Other monetary intermediary activities)

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 07-10-2013

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Phúc Sơn Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế:

5600266201

 Điện thoại:

0986.385.486

Địa chỉ: Tổ dân phố 3 - Thị trấn Mường Chà - Huyện Mường Chà - Điện Biên
Address: Civil Group 3, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 02-01-2013