Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mường Chà- Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT MƯỜNG CHÀ
Mã số thuế:

5600323058

Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà , Huyện Mường Chà , Điện Biên
Address: So 05 Civil Group, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT MƯỜNG CHÀ
Mã số thuế:

5600323072

Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà , Huyện Mường Chà , Điện Biên
Address: So 05 Civil Group, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT MƯỜNG CHÀ
Mã số thuế:

5600323097

Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà , Huyện Mường Chà , Điện Biên
Address: So 05 Civil Group, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT MƯỜNG CHÀ - XÃ NA SANG
Mã số thuế:

5600323114

Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà , Huyện Mường Chà , Điện Biên
Address: So 05 Civil Group, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT MƯỜNG CHÀ
Mã số thuế:

5600322960

Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà , Huyện Mường Chà , Điện Biên
Address: So 05 Civil Group, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty TNHH Mường Yên Điện Biên
Mã số thuế:

5600313148

Địa chỉ: Số nhà 35, Tổ dân phố 3, Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
Address: No 35, Civil Group 3, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 03-05-2018

Công Ty TNHH Phúc Khải Hà Điện Biên
Mã số thuế:

5600296654

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
Address: Civil Group 5, Muong Cha Town, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 24-01-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MƯỜNG TÙNG
Mã số thuế:

5600292949

 Điện thoại:

0965.451.555

Địa chỉ: Bản Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Điện Biên
Address: Muong Tung Hamlet, Muong Tung Commune, Muong Cha District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Ngày thành lập: 01/07/2016

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp