Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mường Ảng- Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT MƯỜNG ẢNG
Mã số thuế:

5600323403

Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị Trấn Mường ảng , Huyện Mường ảng , Điện Biên
Address: Hon Hamlet, Muong Ang - Muong Ang - Dien Bien Town, Muong Ang Town, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT MƯỜNG ẢNG
Mã số thuế:

5600323393

Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị Trấn Mường ảng , Huyện Mường ảng , Điện Biên
Address: Hon Hamlet, Muong Ang - Muong Ang - Dien Bien Town, Muong Ang Town, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT MƯỜNG ẢNG
Mã số thuế:

5600323361

Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị Trấn Mường ảng , Huyện Mường ảng , Điện Biên
Address: Hon Hamlet, Muong Ang - Muong Ang - Dien Bien Town, Muong Ang Town, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT MƯỜNG ẢNG
Mã số thuế:

5600323386

Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị Trấn Mường ảng , Huyện Mường ảng , Điện Biên
Address: Hon Hamlet, Muong Ang - Muong Ang - Dien Bien Town, Muong Ang Town, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 31/12/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH TRANG ĐIỆN BIÊN
Mã số thuế:

5600319622

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị Trấn Mường ảng , Huyện Mường ảng , Điện Biên
Address: Civil Group 7, Muong Ang Town, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 13/09/2018

Công Ty Cổ Phần Cà Phê Mộc Nguyên Hương
Mã số thuế:

5600304665

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị Trấn Mường Ảng, Huyện Mường ảng, Tỉnh Điện Biên
Address: So 2 Civil Group, Muong Ang Town, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 25-08-2017

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG ĐOÀN LÂN
Mã số thuế:

5600153247-001

 Điện thoại:

0912.275.664

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên
Address: Civil Group 6, Muong Ang Town, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 16/06/2016

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG PHÚ - CHI NHÁNH MƯỜNG ẢNG
Mã số thuế:

5600165718-001

 Điện thoại:

0912.131.366

Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên
Address: Civil Group 8, Muong Ang Town, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 13/05/2016

HTX Đồng Tâm
Mã số thuế:

5600291889

Địa chỉ: Bản Na Luông - Xã ảng nưa - Huyện Mường ảng - Điện Biên
Address: Na Luong Hamlet, Ang Nua Commune, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Xã Ẳng Nưa, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 06-05-2016

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN MƯỜNG ẢNG
Mã số thuế:

5600291670

 Điện thoại:

(0215) 0385610

Địa chỉ: TDP 8, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên
Address: TDP 8, Muong Ang Town, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 15/04/2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tỉnh Hà Điện Biên
Mã số thuế:

5600290733

 Điện thoại:

0977.132.947

Địa chỉ: Bản Chợ - Xã Búng Lao - Huyện Mường ảng - Điện Biên
Address: Cho Hamlet, Bung Lao Commune, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 24-02-2016

Công Ty TNHH Hòa Anh Điện Biên
Mã số thuế:

5600290187

 Điện thoại:

0972.855.878

Địa chỉ: Tổ dân phố 6 - Thị Trấn Mường ảng - Huyện Mường ảng - Điện Biên
Address: Civil Group 6, Muong Ang Town, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 18-01-2016

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp