Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quyên Quảng Điện Biên

Ngày thành lập: 15-09-2017

Địa chỉ: Đội 10B, Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
Address: 10B Hamlet, Thanh Chan Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Mã số thuế 5600306493
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Quyên Quảng Điện Biên
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Điện Biên
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Quyên Quảng Điện Biên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Shaxian
Địa chỉ: C19, Đường D16, Khu dân cư Việt Sing, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Address: C19, D16 Street, Viet Sing Residential Area, An Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702749892

Bình Dương

Ngày thành lập: 22-03-2019