Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Sam Mứn- Huyện Điện Biên- Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Quốc Huy Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế:

5600267702

 Điện thoại:

(0237) 3038977

Địa chỉ: Đội 1, Pom Lót - Xã Sam Mứn - Huyện Điện Biên - Điện Biên
Address: Hamlet 1, Pom Lot, Sam Mun Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 03-04-2013

Công ty Cổ phần Cường Thịnh
Mã số thuế:

5600215775

 Điện thoại:

(0215) 0395714

Địa chỉ: Bản Na Thìn - Xã Sam Mứn - Huyện Điện Biên - Điện Biên
Address: Na Thin Hamlet, Sam Mun Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu (Producing products from mineral nonmetal not classified in any other category )

Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 18-03-2010

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Điện Biên
Mã số thuế:

5600191242

 Điện thoại:

0977.606.688

Địa chỉ: Đội 14, Bản Na Thìn - Xã Sam Mứn - Huyện Điện Biên - Điện Biên
Address: Hamlet 14, Na Thin Hamlet, Sam Mun Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 12-03-2009

Doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tư nhân Hai Bình
Mã số thuế:

5600190383

 Điện thoại:

(0215) 0395077

Địa chỉ: Đội 1 - Pom Lót - Xã Sam Mứn - Huyện Điện Biên - Điện Biên
Address: Hamlet 1, Pom Lot, Sam Mun Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 21-01-2009