Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Noong Luống- Huyện Điện Biên- Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dibis Tỉnh Điện Biên
Mã số thuế:

5600265896

 Điện thoại:

0984052070

Địa chỉ: Đội 2 - Xã Noong Luống - Huyện Điện Biên - Điện Biên
Address: Hamlet 2, Noong Luong Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Noong Luống, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 12-12-2012