Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mường Phăng- Huyện Điện Biên- Điện Biên

Công Ty TNHH Thu Hường Mường Phăng
Mã số thuế:

5600312313

Địa chỉ: Bản Trung tâm, Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
Address: Trung Tam Hamlet, Muong Phang Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 26-03-2018

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Mường Phăng
Mã số thuế:

5600191203

 Điện thoại:

(0215) 0392375

Địa chỉ: xã Mường Phăng - Huyện Điện Biên - Điện Biên
Address: Muong Phang Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 11-03-2009

Chi nhánh Pa Khoang Điện Biên - Công ty TNHH S. xuất và Thương mại Đức Thành
Mã số thuế:

0101106845-001

 Điện thoại:

(0215) 8563055

Địa chỉ: Xã Mường Phăng - Xã Mường Phăng - Huyện Điện Biên - Điện Biên
Address: Muong Phang Commune, Muong Phang Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 18-09-2006