Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Cường Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 26-02-2015

Địa chỉ: Đội 4 - Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Điện Biên
Address: Hamlet 4, Thanh Xuong Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Mã số thuế 5600280372
Điện thoại/ Fax:0918.220.536
Tên v.tắt/giao dịch DOANH NGHIệP TN NGọC CườNG TỉNH ĐIệN BIêN
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Điện Biên
Người đại diện Nguyễn Ngọc Cường
Địa chỉ N.Đ.diện Đội 4-Xã Thanh Xương-Huyện Điện Biên-Điện Biên
Delegate address Hamlet 4, Thanh Xuong Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Môn bài
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính