Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Phát Triển Kỹ Năng Thái Bình

Ngày thành lập: 13-03-2020

Địa chỉ: Số nhà 15, Đường 16, Tổ dân phố 1, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Address: No 15, Street 16, Civil Group 1, Noong Bua Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Mã số thuế 5600331098
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Điện Biên
Người đại diện Đinh Thị Lý

Doanh nghiệp tại Điện Biên

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Phát Triển Nông Thôn Mường Nhé
Địa chỉ: Bản Mường Nhé Mới, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên
Address: Muong Nhe Moi Hamlet, Muong Nhe Commune, Muong Nhe District, Dien Bien Province
Mã số thuế:

5600330880

Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Ngày thành lập: 27-02-2020

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Tinh Dầu Thiên Nhiên Thiên Phúc
Địa chỉ: Số nhà 119, Tổ dân phố 23, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Address: No 119, Civil Group 23, Him Lam Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Mã số thuế:

5600330721

Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng D2t Điện Biên
Địa chỉ: Số nhà 06, Tổ dân phố 2, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Address: No 06, Civil Group 2, Nam Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Mã số thuế:

5600330760

Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngày thành lập: 21-02-2020