Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Điện Biên Phủ- Điện Biên

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Tinh Dầu Thiên Nhiên Thiên Phúc
Mã số thuế:

5600330721

Địa chỉ: Số nhà 119, Tổ dân phố 23, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Address: No 119, Civil Group 23, Him Lam Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng D2t Điện Biên
Mã số thuế:

5600330760

Địa chỉ: Số nhà 06, Tổ dân phố 2, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Address: No 06, Civil Group 2, Nam Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngày thành lập: 21-02-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kim 868
Mã số thuế:

5600330425

Địa chỉ: Số nhà 597, Tổ dân phố 4, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Address: No 597, Civil Group 4, Tan Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngày thành lập: 20-01-2020