Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thanh Oanh Điện Biên

Ngày thành lập: 16-03-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị Trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên
Address: Civil Group 6, Dien Bien Dong Town, Dien Bien Dong District, Dien Bien Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 5600312183
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thanh Oanh Điện Biên
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Điện Biên
Người đại diện Lò Văn Thanh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Oanh Điện Biên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính