Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Phong Huy Tỉnh Điện Biên

Ngày thành lập: 17-09-2018

Địa chỉ: Tầng 2, Số nhà 150, Tổ dân phố 1, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Address: 2nd Floor, No 150, Civil Group 1, Thanh Binh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Mã số thuế 5600319686
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Phong Huy Tỉnh Điện Biên
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Điện Biên
Người đại diện Đỗ Thị Thảo

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phong Huy Tỉnh Điện Biên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính