Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Iq Trí Tuệ Điện Biên

Ngày thành lập: 02-05-2018

Địa chỉ: Số nhà 27, Tổ dân Phố 4, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Address: No 27, Civil Group 4, Nam Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Mã số thuế 5600313003
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Iq Trí Tuệ Điện Biên
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Điện Biên
Người đại diện Trần Thị Tuyết

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Iq Trí Tuệ Điện Biên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính