Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT - TẠI ĐIỆN BIÊN

Ngày thành lập: 26/12/2016

Địa chỉ: Số nhà 472, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên
Address: No 472, Vo Nguyen Giap Street, Civil Group 21, Him Lam Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Mã số thuế 0105624728-031
Điện thoại/ Fax:0948.019.494
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục TP Điện Biên Phủ
Người đại diện Nguyễn Thị Sinh
Địa chỉ N.Đ.diện Số nhà 472, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên
Delegate address No 472, Vo Nguyen Giap Street, Civil Group 21, Him Lam Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Ngành Đ.ký kinh doanh của CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT - TẠI ĐIỆN BIÊN

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính