Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN LỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN
Mã số thuế:

5600333426

 Điện thoại:

0989480828

Địa chỉ: Số nhà 107, Tổ dân phố 8, Phường Nam Thanh , Thành phố Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: No 107, Civil Group 8, Nam Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngày thành lập: 12/10/2020

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP SỐ 18 TỈNH ĐIỆN BIÊN
Mã số thuế:

5600333352

 Điện thoại:

0964520246

Địa chỉ: Số nhà 174, Tổ dân phố 5, Phường Tân Thanh , Thành phố Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: No 174, Civil Group 5, Tan Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình điện (Construction of electricity works)

Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngày thành lập: 06/10/2020

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 98
Mã số thuế:

5600333338

 Điện thoại:

(0238) 9893666

Địa chỉ: Số nhà 27C, Tổ dân phố 7, Phường Tân Thanh , Thành phố Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: No 27C, Civil Group 7, Tan Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngày thành lập: 01/10/2020

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG AN
Mã số thuế:

5600333313

 Điện thoại:

0984944565

Địa chỉ: Số nhà 102, Tổ dân phố 6, Phường Mường Thanh , Thành phố Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: No 102, Civil Group 6, Muong Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngày thành lập: 01/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRUNG HOÀNG ĐIỆN BIÊN
Mã số thuế:

5600333296

 Điện thoại:

0978480221

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Thanh Trường , Thành phố Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: Civil Group 6, Thanh Truong Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HÙNG SƠN 68
Mã số thuế:

5600333289

 Điện thoại:

0981625778

Địa chỉ: Số nhà 136, Tổ dân phố 2, Phường Thanh Bình , Thành phố Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: No 136, Civil Group 2, Thanh Binh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà không để ở (Building houses not to stay)

Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG VŨ
Mã số thuế:

5600333271

 Điện thoại:

0948286179

Địa chỉ: Số nhà 25, Tổ dân phố 4, Phường Noong Bua , Thành phố Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: No 25, Civil Group 4, Noong Bua Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THẢO THƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN
Mã số thuế:

5600333264

 Điện thoại:

0978404506

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Him Lam , Thành phố Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: Civil Group 6, Him Lam Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO NGUYỆT CÁT
Mã số thuế:

5600333257

 Điện thoại:

0833890666

Địa chỉ: Số nhà 80, Tổ dân phố 10, Phường Tân Thanh , Thành phố Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: No 80, Civil Group 10, Tan Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Boiling, refining and distilling various types of strong liquor)

Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEW STAR
Mã số thuế:

5600333169

 Điện thoại:

(0296) 8618888

Địa chỉ: Số nhà 59, Tổ dân phố 5, Phường Mường Thanh , Thành phố Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: No 59, Civil Group 5, Muong Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường bộ (Construction of road works)

Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngày thành lập: 22/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp