Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Điện Biên

HỢP TÁC XÃ THÁI THÀNH
Mã số thuế:

5600323812

Địa chỉ: SN 124 - TDP 2, Phường Tân Thanh , TP Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: No 124 - Tdp 2, Tan Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Điện Biên

Ngày thành lập: 16/01/2019

HỢP TÁC XÃ NAM HOÀNG ANH
Mã số thuế:

5600323770

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Thanh Bình , TP Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: Civil Group 10, Thanh Binh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Trồng hoa hàng năm (Grow flowers every year)

Điện Biên

Ngày thành lập: 15/01/2019

POÒNG VĂN PHONG
Mã số thuế:

5600323749

Địa chỉ: Bản mới, Xã Chà Cang , Huyện Nậm Pồ , Điện Biên
Address: Moi Hamlet, Cha Cang Commune, Nam Po District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Ngày thành lập: 14/01/2019

Công Ty TNHH Tuấn Bảo Điện Biên
Mã số thuế:

5600323675

Địa chỉ: Bản Pom Ban, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
Address: Pom Ban Hamlet, Quai To Commune, Tuan Giao District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Ngày thành lập: 08-01-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI
Mã số thuế:

5600323636

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Thanh Trường , TP Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: Civil Group 10, Thanh Truong Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Điện Biên

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CT ĐIỆN BIÊN
Mã số thuế:

5600323202

Địa chỉ: SN 825 - TDP 14, Phường Mường Thanh , TP Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: No 825 - Tdp 14, Muong Thanh Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Điện Biên

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT MƯỜNG NHÉ
Mã số thuế:

5600323410

Địa chỉ: Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé , Huyện Mường Nhé , Điện Biên
Address: Dan Cu So 1 Civil Group, Muong Nhe Commune, Muong Nhe District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN Ý THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT MƯỜNG NHÉ
Mã số thuế:

5600323428

Địa chỉ: Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé , Huyện Mường Nhé , Điện Biên
Address: Dan Cu So 1 Civil Group, Muong Nhe Commune, Muong Nhe District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT MƯỜNG ẢNG
Mã số thuế:

5600323403

Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị Trấn Mường ảng , Huyện Mường ảng , Điện Biên
Address: Hon Hamlet, Muong Ang - Muong Ang - Dien Bien Town, Muong Ang Town, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT MƯỜNG ẢNG
Mã số thuế:

5600323393

Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị Trấn Mường ảng , Huyện Mường ảng , Điện Biên
Address: Hon Hamlet, Muong Ang - Muong Ang - Dien Bien Town, Muong Ang Town, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT MƯỜNG ẢNG
Mã số thuế:

5600323361

Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị Trấn Mường ảng , Huyện Mường ảng , Điện Biên
Address: Hon Hamlet, Muong Ang - Muong Ang - Dien Bien Town, Muong Ang Town, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT MƯỜNG ẢNG
Mã số thuế:

5600323386

Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị Trấn Mường ảng , Huyện Mường ảng , Điện Biên
Address: Hon Hamlet, Muong Ang - Muong Ang - Dien Bien Town, Muong Ang Town, Muong Ang District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Điện Biên

Ngày thành lập: 31/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp