Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Krông Nô- Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT ĐỨC TIẾN
Mã số thuế:

6400401504

Địa chỉ: Thôn Buôn Choah, Xã Buôn Choah , Huyện Krông Nô , Đắk Nông
Address: Buon Choah Hamlet, Buon Choah Commune, Krong No District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Buôn Choah, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT KRÔNG NÔ
Mã số thuế:

6400400395

Địa chỉ: Số 09 Phan Bội Châu, Thị trấn Đắk Mâm , Huyện Krông Nô , Đắk Nông
Address: No 09 Phan Boi Chau, Dak Mam Town, Krong No District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đăk Mâm, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Ngày thành lập: 24/12/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN QUỐC
Mã số thuế:

6400394261

Địa chỉ: Số nhà 04, Thôn Nam Phú, Xã Nam Đà , Huyện Krông Nô , Đắk Nông
Address: No 04, Nam Phu Hamlet, Nam Da Commune, Krong No District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Ngày thành lập: 11/09/2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyên Đăng
Mã số thuế:

6400391493

Địa chỉ: Thôn Nam Trung, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông
Address: Nam Trung Hamlet, Nam Da Commune, Krong No District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Ngày thành lập: 09-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp