Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Nghĩa Trung- Thị xã Gia Nghĩa- Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG GIA ĐẮK NÔNG
Mã số thuế:

6400400860

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Trung , Thị xã Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: Civil Group 1, Nghia Trung Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 26/12/2018

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG
Mã số thuế:

6400399710

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Trung , Thị xã Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: Civil Group 2, Nghia Trung Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội (The Communist Party, Civil society, State administration and socio-economic policies management )

Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 14/12/2018

Công Ty TNHH Mtv Y Tế An Vương
Mã số thuế:

6400393275

Địa chỉ: 02 Kim Đồng, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: 02 Kim Dong, Nghia Trung Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 16-08-2018

Công Ty TNHH Đàu Tư Xấy Dựng Và Thương Mại Đất Việt Window
Mã số thuế:

6400391285

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 1, Nghia Trung Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 04-07-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm Thiên Thần
Mã số thuế:

6400388236

Địa chỉ: Số 123, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: No 123, Phan Dang Luu Street, Nghia Trung Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 02-05-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN LẠNH CHÍNH XUÂN ĐẮK NÔNG
Mã số thuế:

6400388211

Địa chỉ: Số 01, Đường Điện Biên Phủ, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: No 01, Dien Bien Phu Street, Nghia Trung Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 27/04/2018

Công Ty TNHH Bơ Nam Eakmat
Mã số thuế:

6400387916

Địa chỉ: Số 52, Đường Hoàng Văn Thụ, Tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: No 52, Hoang Van Thu Street, Civil Group 4, Nghia Trung Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp (Weaving)

Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 24-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp