Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Phú Quang

Ngày thành lập: 18-04-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 8, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Mã số thuế 6400387680
Tên v.tắt/giao dịch Tan Phu Quang Construction Co., Ltd
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Đắk Nông
Người đại diện Nguyễn Văn Ý

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Tân Phú Quang

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính