Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Nghĩa Phú- Thị xã Gia Nghĩa- Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Lợi Phương Đắk Nông
Mã số thuế:

6400389871

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 4, Nghia Phu Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 05-06-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nghĩa Phú Gia
Mã số thuế:

6400384143

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Tổ 6, Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Nguyen Tat Thanh, Civil Group 6, Nghia Phu Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 29-01-2018

Công Ty TNHH Nazola
Mã số thuế:

6400382900

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 1, Nghia Phu Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 10-01-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên An Hưng Phát
Mã số thuế:

6400382989

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 6, Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Nguyen Tat Thanh Street, Civil Group 6, Nghia Phu Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 10-01-2018

Công Ty TNHH Mtv Bất Động Sản Đất Việt
Mã số thuế:

6400379224

Địa chỉ: Tổ 7, Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 7, Nghia Phu Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 16-11-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp