Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU GIA HUY ĐẮK NÔNG

Ngày thành lập: 06/06/2018

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 4, Truong Xuan Commune, Dak Song District, Dak Nong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 6400389938
Tên v.tắt/giao dịch CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU GIA HUY ĐẮK NÔNG
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Đắk Nông
Người đại diện Trần Mạnh Tùng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính