Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN CƯỜNG ĐĂK NÔNG

Ngày thành lập: 17/05/2018

Địa chỉ: Bản Đầm Giỏ, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Dam Gio Hamlet, Thuan Ha Commune, Dak Song District, Dak Nong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 6400389208
Tên v.tắt/giao dịch CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN CƯỜNG ĐĂK NÔNG
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Đắk Nông
Người đại diện Nguyễn Văn Cường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Văn Cường Đăk Nông

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính