Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Dăk Song- Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Diệp
Mã số thuế:

6400393162

Địa chỉ: thôn 8, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 8, Thuan Ha Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hà, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 14-08-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG TRIỆU
Mã số thuế:

6400392962

Địa chỉ: Thôn Thuận Nam, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Thuan Nam Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 09/08/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ - Xăng Dầu Việt Hoàn
Mã số thuế:

6400392384

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 10, Nam N Jang Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 24-07-2018

CÔNG TY TNHH CÂY ĐÀN HƯƠNG VÀ THỰC VẬT QUÝ HIẾM TÂY NGUYÊN
Mã số thuế:

6400390669

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 7, Thuan Ha Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hà, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 21/06/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU GIA HUY ĐẮK NÔNG
Mã số thuế:

6400389938

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 4, Truong Xuan Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Trường Xuân, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 06/06/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Xăng Dầu Gia Phong Phú
Mã số thuế:

6400389462

Địa chỉ: Thôn Bản Đầm Gió, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Ban Dam Gio Hamlet, Thuan Ha Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thuận Hà, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 24-05-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN CƯỜNG ĐĂK NÔNG
Mã số thuế:

6400389208

Địa chỉ: Bản Đầm Giỏ, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Dam Gio Hamlet, Thuan Ha Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thuận Hà, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 17/05/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tịnh Hường
Mã số thuế:

6400388388

Địa chỉ: Thôn Thuận Tân, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Thuan Tan Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 03-05-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN THỊNH ĐẮK NÔNG
Mã số thuế:

6400388028

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thuận Hà, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 2, Thuan Ha Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hà, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 24/04/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỰC DÂN
Mã số thuế:

6400387930

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 11, Nam N Jang Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 24/04/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiền Hường
Mã số thuế:

6400386743

Địa chỉ: Tổ 6, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 6, Duc An Town, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Đức An, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 04-04-2018

HTX NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG ĐỒNG TÂM ĐẮK NÔNG
Mã số thuế:

6400385683

Địa chỉ: Thôn Đắk Kual 5, Xã Đắk N Dung , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Dak Kual 5 Hamlet, Dak N Dung Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 19/03/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Xăng Dầu Khánh Kiên
Mã số thuế:

6400384739

Địa chỉ: Thôn Thuận Tân, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Thuan Tan Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 09-02-2018

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI ĐỨC AN - ĐẮK NÔNG
Mã số thuế:

3700381324-397

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Đức An , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Civil Group 5, Duc An Town, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Đức An, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 10/01/2018