Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồ Tiêu Hùng Hưng

Ngày thành lập: 23-07-2015

Địa chỉ: Tổ dân phố 6 - Thị trấn Đức An - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Civil Group 6, Duc An Town, Dak Song District, Dak Nong Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng cây hồ tiêu (Growing pepper trees)

Mã số thuế 6400328325
Điện thoại/ Fax:0935.029.102
Tên v.tắt/giao dịch CôNG TY TNHH MTV Hồ TIêU HùNG HưNG
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Đắk Song
Người đại diện Nguyễn Văn Que�O
Địa chỉ N.Đ.diện Tổ dân phố 6-Thị trấn Đức An-Huyện Đắk Song-Đắk Nông
Delegate address Civil Group 6, Duc An Town, Dak Song District, Dak Nong Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Phí, lệ phí
Cách tính thuế Khấu trừ

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính