Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Dăk Song- Đắk Nông

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Gia Vị Cao Nguyên
Mã số thuế:

6400426442

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 10, Nam N Jang Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 09-11-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Nông Sản Thiên Lộc Phát
Mã số thuế:

6400426146

Địa chỉ: Thôn Đắk Kual, Xã Đắk N'Drung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Dak Kual Hamlet, Dak N'Drung Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 22-10-2020

Công Ty TNHH Dano Tech
Mã số thuế:

6400424445

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 3, Nam N Jang Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 26-08-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Higg Tây Nguyên
Mã số thuế:

6400424438

 Điện thoại:

0968222222

Địa chỉ: Tổ, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: To, Duc An Town, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Đức An, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 26-08-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Phước Duy
Mã số thuế:

6400423970

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 1, Duc An Town, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Đức An, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 07-08-2020

CÔNG TY TNHH DƯƠNG QUANG TRUNG
Mã số thuế:

6400423699

Địa chỉ: Thôn Đắk Tiên, Xã Đắk N'Drung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Dak Tien Hamlet, Dak N'Drung Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Chăn nuôi khác (Breeding other)

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 29/07/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp