Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Dăk Song- Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV TẤN PHÁT ĐĂK NÔNG
Mã số thuế:

6400404368

 Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đăk Kual, Xã Đắk N Dung , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 01/02/2019

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HIỆN NHÂN
Mã số thuế:

6400402709

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trường Xuân , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Hamlet 7, Truong Xuan Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Trường Xuân, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM - DV ĐỨC LÂM ĐẮK NÔNG
Mã số thuế:

6400401790

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Nam Bình , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Hamlet 8, Nam Binh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Nam Bình, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH DANO GREEN
Mã số thuế:

6400400388

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Hamlet 10, Nam N Jang Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 24/12/2018

CÔNG TY TNHH MTV TƯỜNG LAN TRƯỜNG XUÂN
Mã số thuế:

6400399936

Địa chỉ: Bon Ta Mung, Xã Trường Xuân , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Bon Ta Mung, Truong Xuan Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Trường Xuân, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 18/12/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VĂN QUANG
Mã số thuế:

6400398869

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nâm N Jang , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Hamlet 11, Nam N Jang Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 06/12/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khởi Phát Đắk Nông
Mã số thuế:

6400397505

Địa chỉ: Bon Jang Plây 3, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Bon Jang Play 3, Truong Xuan Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Trường Xuân, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 09-11-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NS THÀNH LỘC
Mã số thuế:

6400396974

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nâm N Jang , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Hamlet 11, Nam N Jang Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIỆN PHÁT
Mã số thuế:

6400396163

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nâm N Jang , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Hamlet 5, Nam N Jang Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 17/10/2018

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM THỊNH
Mã số thuế:

6400394455

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Nam Bình , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Hamlet 7, Nam Binh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Wholesale of fertiliser, pesticide, and other chemical substances used in agriculture )

Xã Nam Bình, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 13/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp