Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Dăk Mil- Đắk Nông

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐẮK MIL
Mã số thuế:

6400400349

Địa chỉ: TDP 16, TT Đăk Mil, Thị trấn Đắk Mil , Huyện Đắk Mil , Đắk Nông
Address: TDP 16, Dak Mil Town, Dak Mil Town, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đắk Mil, Huyện Dăk Mil, Đắk Nông

Ngày thành lập: 21/12/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Trường Đắk Nông
Mã số thuế:

6400397618

Địa chỉ: 18 Trần Hưng Đạo, TDP 13, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Address: 18 Tran Hung Dao, TDP 13, Dak Mil Town, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Thị trấn Đắk Mil, Huyện Dăk Mil, Đắk Nông

Ngày thành lập: 13-11-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG LÂM ĐĂK NÔNG
Mã số thuế:

6400396815

Địa chỉ: Thôn Đức Nghĩa, Xã Đức Mạnh , Huyện Đắk Mil , Đắk Nông
Address: Duc Nghia Hamlet, Duc Manh Commune, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đức Mạnh, Huyện Dăk Mil, Đắk Nông

Ngày thành lập: 30/10/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LPG THIỆN THẢO
Mã số thuế:

6400396981

Địa chỉ: Thôn 12, Xã Đắk R-La , Huyện Đắk Mil , Đắk Nông
Address: Hamlet 12, Dak R-La Commune, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Dăk Mil, Đắk Nông

Ngày thành lập: 01/11/2018

Công Ty TNHH Mtv Đông Phát Door
Mã số thuế:

6400392313

Địa chỉ: Số 210, đường Trần Hưng Đạo, Khối 6, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Address: No 210, Tran Hung Dao Street, Khoi 6, Dak Mil Town, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Đắk Mil, Huyện Dăk Mil, Đắk Nông

Ngày thành lập: 24-07-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Phát Triển Tây Nguyên
Mã số thuế:

6400391743

Địa chỉ: Km 312, Thôn 6, Xã Đắk R-La, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Address: KM 312, Hamlet 6, Dak R-La Commune, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Dăk Mil, Đắk Nông

Ngày thành lập: 10-07-2018

Công Ty TNHH Mtv Đăng Hưng
Mã số thuế:

6400391408

Địa chỉ: Số nhà 117, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Address: No 117, Nguyen Tat Thanh Street, Dak Mil Town, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Thị trấn Đắk Mil, Huyện Dăk Mil, Đắk Nông

Ngày thành lập: 05-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp