Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tâm Thắng- Huyện Cư Jút- Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU PHI LONG
Mã số thuế:

6400426900

 Điện thoại:

0903351702

Địa chỉ: Lô CN 11, Khu công nghiệp Tâm Thắng, Xã Tâm Thắng , Huyện Cư Jút , Đắk Nông
Address: Lot CN 11, Tam Thang Industrial Zone, Tam Thang Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Ngày thành lập: 16/11/2020

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV PHÚC HỒNG PHÁT ĐẮK NÔNG
Mã số thuế:

6400426139

Địa chỉ: Lô CN1, Đường D2, Khu công nghiệp Tâm Thắng, Xã Tâm Thắng , Huyện Cư Jút , Đắk Nông
Address: Lot CN1, D2 Street, Tam Thang Industrial Zone, Tam Thang Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Ngày thành lập: 21/10/2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Linh Anh
Mã số thuế:

6400423441

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 2, Tam Thang Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Ngày thành lập: 23-07-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Thái Tâm Thắng
Mã số thuế:

6400423459

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 15, Tam Thang Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Ngày thành lập: 23-07-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ORGANIC TÂY NGUYÊN
Mã số thuế:

6400398403

 Điện thoại:

0985265938

Địa chỉ: Thửa CN13-6, thuộc lô CN13, Khu công nghiệp Tâm Thắng, Xã Tâm Thắng , Huyện Cư Jút , Đắk Nông
Address: Thua CN13-6, Thuoc, Lot CN13, Tam Thang Industrial Zone, Tam Thang Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Ngày thành lập: 29/11/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KIÊN CƯỜNG ĐẮK NÔNG
Mã số thuế:

6400395850

 Điện thoại:

0978037703

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Tâm Thắng , Huyện Cư Jút , Đắk Nông
Address: Hamlet 15, Tam Thang Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Ngày thành lập: 09/10/2018

CÔNG TY TNHH AN PHÁT ĐẮK NÔNG
Mã số thuế:

6400393902

 Điện thoại:

0903566004

Địa chỉ: Lô D4, Khu công nghiệp Tâm Thắng, Xã Tâm Thắng , Huyện Cư Jút , Đắk Nông
Address: Lot D4, Tam Thang Industrial Zone, Tam Thang Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Ngày thành lập: 30/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp