Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Nông

Công Ty TNHH Địa Nông Nhà Đất Đắk Nông
Mã số thuế:

6400412908

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 8, Nam N Jang Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 15-10-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Hiếu Đắk Nông
Mã số thuế:

6400412626

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 7, Truong Xuan Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Trường Xuân, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Tm Và Dv Sơn Fullytex Tuyên Lộc Phát Tây Nguyên
Mã số thuế:

6400412584

Địa chỉ: Thôn Đức Lợi, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Address: Duc Loi Hamlet, Duc Manh Commune, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đức Mạnh, Huyện Dăk Mil, Đắk Nông

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyễn Thanh Orchid
Mã số thuế:

6400412577

Địa chỉ: 133, Thôn Hòa Phong, Xã Đắk Sắk, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Address: 133, Hoa Phong Hamlet, Dak Sak Commune, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đắk Sắk, Huyện Dăk Mil, Đắk Nông

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Tâm Phúc Đắk Mil
Mã số thuế:

6400412496

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 4, Dak Mil Town, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Thị trấn Đắk Mil, Huyện Dăk Mil, Đắk Nông

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Quảng Cáo Abc
Mã số thuế:

6400412383

Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 10, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuyến Phát Đắk Nông
Mã số thuế:

6400412312

Địa chỉ: Tổ 7, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 7, Dak Mam Town, Krong No District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Đăk Mâm, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Yang
Mã số thuế:

6400412256

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Tổ 6, Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Nguyen Tat Thanh Street, Civil Group 6, Nghia Phu Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 26-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp