Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỢ ĐẮK MÂM
Mã số thuế:

6400422180

Địa chỉ: Tổ 4, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 4, Dak Mam Town, Krong No District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Đăk Mâm, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Ngày thành lập: 10/07/2020

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN NGUYÊN
Mã số thuế:

6400422712

Địa chỉ: Bon Phaikol Pru Đăng, Xã Đắk Nia , Thành phố Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: Bon Phaikol Pru Dang, Dak Nia Commune, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây hàng năm khác (Planting other annual crops)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 08/07/2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đạt Thành Đắk Nông
Mã số thuế:

6400422663

Địa chỉ: TDP 10, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: TDP 10, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 07-07-2020

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ TOÀN CẦU 1
Mã số thuế:

6400422504

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Nghĩa Thành , Thành phố Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: Civil Group 9, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 07/07/2020

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Toàn Cầu 5
Mã số thuế:

6400422550

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 9, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 07-07-2020

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Toàn Cầu 4
Mã số thuế:

6400422536

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 9, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 07-07-2020

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Toàn Cầu 3
Mã số thuế:

6400422568

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 9, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 07-07-2020

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Tổng Hợp Vạn Phúc
Mã số thuế:

6400422494

Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Đăk R Moan, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Tan Loi Hamlet, Dak R Moan Commune, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (Cultivation, mixed farming)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 07-07-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Cp
Mã số thuế:

6400422582

Địa chỉ: Số 214, Đường 23/3, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: No 214, Street 23/3, Nghia Trung Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà không để ở (Building houses not to stay)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 07-07-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp