Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Nông

Công Ty TNHH Giáp Hằng
Mã số thuế:

6400415070

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Tín, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Nghia Tin Hamlet, Quang Thanh Commune, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Sx Xd & Tm Trung Nguyên
Mã số thuế:

6400415088

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ dân phố 3, Thị Trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Address: Nguyen Thi Minh Khai Street, Civil Group 3, Ea T-Ling Town, Cu Jut District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhân Hoà Đăk Nông
Mã số thuế:

6400414165

Địa chỉ: 54 Thôn Nam Hiệp, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông
Address: 54, Nam Hiep Hamlet, Nam Da Commune, Krong No District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Ngày thành lập: 29-11-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiên Phú 168
Mã số thuế:

6400414447

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 2, Quang Khe Commune, Dak Glong District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện Dăk GLong, Đắk Nông

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Đức Sang
Mã số thuế:

6400414408

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 4, Dak Ha Commune, Dak Glong District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đắk Ha, Huyện Dăk GLong, Đắk Nông

Ngày thành lập: 27-11-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Oánh
Mã số thuế:

6400413884

Địa chỉ: Thôn Quảng Tiến, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Address: Quang Tien Hamlet, Quang Son Commune, Dak Glong District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Huyện Dăk GLong, Đắk Nông

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Ngọc Mai Dn
Mã số thuế:

6400413718

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 6, Nhan Co Commune, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Đảm
Mã số thuế:

6400413651

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 5, Kien Duc Town, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Anh Khoa Đắk Nông
Mã số thuế:

6400412601

Địa chỉ: Quảng Thành, Xã Đạo Nghĩa, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: Quang Thanh, Dao Nghia Commune, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 05-11-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hòa Bình Nguyên
Mã số thuế:

6400413612

Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 9, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 05-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp