Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Nông

Công Ty TNHH Đầu Tư Quang Đạo
Mã số thuế:

6400407489

Địa chỉ: 114 Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Address: 114 Quang Hop, Quang Son Commune, Dak Glong District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Huyện Dăk GLong, Đắk Nông

Ngày thành lập: 17-05-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Vigreen
Mã số thuế:

6400406372

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 9, Nhan Co Commune, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kbc Đắk Nông
Mã số thuế:

6400405749

Địa chỉ: Thôn Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Address: Quang Hop Hamlet, Quang Son Commune, Dak Glong District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Huyện Dăk GLong, Đắk Nông

Ngày thành lập: 26-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Nhà Đẹp Đăk Nông
Mã số thuế:

6400405675

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 3, Nghia Trung Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Lộc Thịnh Gns
Mã số thuế:

6400405315

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Tín, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Nghia Tin Hamlet, Quang Thanh Commune, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 13-03-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phụ Tùng Ô Tô Tuấn Phát
Mã số thuế:

6400405259

Địa chỉ: Làng Quân Nhân, thôn Nam Rạ, Xã Đắk Nia, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Quan Nhan Village, Nam Ra Hamlet, Dak Nia Commune, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Đắk Nia, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 11-03-2019

CÔNG TY TNHH MTV TẤN PHÁT ĐĂK NÔNG
Mã số thuế:

6400404368

 Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đăk Kual, Xã Đắk N Dung , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 01/02/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Anh Nguyên Đắk Nông
Mã số thuế:

6400404287

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 5, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 29-01-2019

CÔNG TY TNHH MTV KHATHY ĐĂK NÔNG
Mã số thuế:

6400403903

 Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Nghĩa Phú , Thị xã Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: Civil Group 6, Nghia Phu Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 22/01/2019

Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Tây Nguyên
Mã số thuế:

6400403999

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Tan Tien Hamlet, Quang Thanh Commune, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 23-01-2019

Công Ty TNHH Song Vũ Đắk Nông
Mã số thuế:

6400403967

Địa chỉ: Số 52 Hoàng Văn Thụ, Tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: No 52 Hoang Van Thu, Civil Group 4, Nghia Trung Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 22-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp