Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Nông

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Aqt
Mã số thuế:

6400411157

Địa chỉ: F11, Khu 23ha, Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: F11, Khu 23ha, Civil Group 3, Nghia Trung Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 23-08-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Hải Thanh
Mã số thuế:

6400411100

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đắk Wer, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 1, Dak Wer Commune, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 21-08-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Tường Thành
Mã số thuế:

6400410516

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk Wer, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 6, Dak Wer Commune, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 06-08-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại - Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Trung
Mã số thuế:

6400410139

Địa chỉ: Thôn Xuân Lộc 1, Xã Đắk Sắk, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Address: Xuan Loc 1 Hamlet, Dak Sak Commune, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Đắk Sắk, Huyện Dăk Mil, Đắk Nông

Ngày thành lập: 26-07-2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Tây Nguyên
Mã số thuế:

6400409888

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông
Address: Phu Son Hamlet, Quang Phu Commune, Krong No District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Mai Lan
Mã số thuế:

6400409359

Địa chỉ: Số 93, Thôn Đắk Xuân, Xã Nam Xuân , Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông
Address: No 93, Dak Xuan Hamlet, Nam Xuan Commune, Krong No District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Nam Xuân, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Ngày thành lập: 28-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Quang Đạo
Mã số thuế:

6400407489

Địa chỉ: 114 Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Address: 114 Quang Hop, Quang Son Commune, Dak Glong District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Huyện Dăk GLong, Đắk Nông

Ngày thành lập: 17-05-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Vigreen
Mã số thuế:

6400406372

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 9, Nhan Co Commune, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kbc Đắk Nông
Mã số thuế:

6400405749

Địa chỉ: Thôn Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Address: Quang Hop Hamlet, Quang Son Commune, Dak Glong District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Huyện Dăk GLong, Đắk Nông

Ngày thành lập: 26-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Nhà Đẹp Đăk Nông
Mã số thuế:

6400405675

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 3, Nghia Trung Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Lộc Thịnh Gns
Mã số thuế:

6400405315

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Tín, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Nghia Tin Hamlet, Quang Thanh Commune, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 13-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp