Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Nông

CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẤT THÀNH SANG - ĐẮK NÔNG
Mã số thuế:

6400425512

 Điện thoại:

(024) 8057777

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê , Huyện Đắk Glong , Đắk Nông
Address: Hamlet 4, Quang Khe Commune, Dak Glong District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Huyện Dăk GLong, Đắk Nông

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH PHÁT ĐẮK NÔNG
Mã số thuế:

6400425488

 Điện thoại:

0986345389

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Nghĩa Tân , Thành phố Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: Nguyen Tat Thanh Street, Nghia Tan Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHỞI NGUYÊN
Mã số thuế:

6400425424

 Điện thoại:

0911889143

Địa chỉ: Thôn Nam Hiệp, Xã Nam Đà , Huyện Krông Nô , Đắk Nông
Address: Nam Hiep Hamlet, Nam Da Commune, Krong No District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC GIA NGHĨA
Mã số thuế:

6400425382

Địa chỉ: Số nhà 233, Đường 23/3, Phường Nghĩa Tân , Thành phố Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: No 233, Street 23/3, Nghia Tan Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀN GIA ĐẮK NÔNG
Mã số thuế:

6400425311

Địa chỉ: 38 Ngô Mây, Tổ dân phố 6, Phường Nghĩa Thành , Thành phố Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: 38 Ngo May, Civil Group 6, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 23/09/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ASANA
Mã số thuế:

6400425287

 Điện thoại:

0877700509

Địa chỉ: Số 344, Đường Trần Phú, Tổ 3, Phường Nghĩa Đức , Thành phố Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: No 344, Tran Phu Street, Civil Group 3, Nghia Duc Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Cultivation service activities)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 22/09/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XĂNG DẦU PHAN GIA
Mã số thuế:

6400425294

 Điện thoại:

0971979228

Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Đắk Sắk , Huyện Đắk Mil , Đắk Nông
Address: Tan Binh Hamlet, Dak Sak Commune, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đắk Sắk, Huyện Dăk Mil, Đắk Nông

Ngày thành lập: 22/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp