Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Nông

Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Vũ
Mã số thuế:

6400418191

Địa chỉ: Thôn 16, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 16, Nam Dong Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Gia Nguyên Đn
Mã số thuế:

6400418177

Địa chỉ: TDP 2, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: TDP 2, Nghia Duc Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Đắk Nông

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Supership Đắk R'lấp
Mã số thuế:

6400418184

Địa chỉ: TDP 5, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: TDP 5, Kien Duc Town, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư - Cn Thành Phát
Mã số thuế:

6400418138

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 2, Quang Tin Commune, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Chăn nuôi lợn (Pig farming)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Trải Nghiệm Đắk Nông Travel
Mã số thuế:

6400418096

Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Tổ 4, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Ton Duc Thang Street, Civil Group 4, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Đại lý du lịch (Travel agencies)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phan Nguyên Đắk Nông
Mã số thuế:

6400417984

Địa chỉ: Tổ DP 4, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: DP 4 Civil Group, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Ngọc Minh
Mã số thuế:

6400417945

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 11, Nhan Co Commune, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 06-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Vt Tm Dl Và Dịch Vụ Sửa Chữa Nhất Auto
Mã số thuế:

6400417906

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 3, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Dv Lê Gia
Mã số thuế:

6400417896

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 6, Nghia Trung Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty Cổ Phần Cường Đạt Tây Nguyên
Mã số thuế:

6400417857

Địa chỉ: số 144/2, đường Quang Trung, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: No 144/2, Quang Trung Street, Nghia Tan Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Đức Minh
Mã số thuế:

6400417825

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 6, Kien Duc Town, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hồng Phát
Mã số thuế:

6400417695

Địa chỉ: TDP 3, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: TDP 3, Kien Duc Town, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty TNHH Đông Dương Đắk Nông
Mã số thuế:

6400417670

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 5, Nghia Phu Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Đại lý du lịch (Travel agencies)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 25-02-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhật Hồng Đăk Nông
Mã số thuế:

6400417663

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 2, Nam N Jang Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 25-02-2020

Công Ty TNHH Decor Nội Thất Kinh Home Đắk Nông
Mã số thuế:

6400417631

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 4, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 21-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp