Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV TẤN PHÁT ĐĂK NÔNG
Mã số thuế:

6400404368

 Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đăk Kual, Xã Đắk N Dung , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 01/02/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Anh Nguyên Đắk Nông
Mã số thuế:

6400404287

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 5, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 29-01-2019

CÔNG TY TNHH MTV KHATHY ĐĂK NÔNG
Mã số thuế:

6400403903

 Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Nghĩa Phú , Thị xã Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: Civil Group 6, Nghia Phu Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 22/01/2019

Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Tây Nguyên
Mã số thuế:

6400403999

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Tan Tien Hamlet, Quang Thanh Commune, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 23-01-2019

Công Ty TNHH Song Vũ Đắk Nông
Mã số thuế:

6400403967

Địa chỉ: Số 52 Hoàng Văn Thụ, Tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: No 52 Hoang Van Thu, Civil Group 4, Nghia Trung Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 22-01-2019

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HIỆN NHÂN
Mã số thuế:

6400402709

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trường Xuân , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Hamlet 7, Truong Xuan Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Trường Xuân, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 14/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp