Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Nông

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ttk
Mã số thuế:

6400417039

Địa chỉ: Số 44B, Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: No 44B, Civil Group 3, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tín Nghĩa
Mã số thuế:

6400417021

Địa chỉ: Số 59B, Quang Trung, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
Address: No 59B, Quang Trung, Dak Mil Town, Dak Mil District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Đắk Mil, Huyện Dăk Mil, Đắk Nông

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hà Vy Tây Nguyên
Mã số thuế:

6400416973

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đắk Wer, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 1, Dak Wer Commune, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Mười Ngọc
Mã số thuế:

6400416980

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 3, Nghia Duc Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Chuyên Khoa Phụ - Sản. Phong Nhung
Mã số thuế:

6400416885

Địa chỉ: Thôn Nam Cường, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông
Address: Nam Cuong Hamlet, Nam Da Commune, Krong No District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Phạm Gia Đắk Nông
Mã số thuế:

6400416846

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 3, Nghia Duc Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Tuấn Tâm
Mã số thuế:

6400416772

Địa chỉ: 50 Huỳnh Thúc Kháng, TDP 2, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: 50 Huynh Thuc Khang, TDP 2, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quốc Tế Trần Gia
Mã số thuế:

6400414542

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Tổ dân phố 8 , Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hai Ba Trung Street, Civil Group 8, Kien Duc Town, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Nông Sản Thảo Đông
Mã số thuế:

6400416490

Địa chỉ: Thôn Quảng Tiến, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Address: Quang Tien Hamlet, Quang Son Commune, Dak Glong District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Dăk GLong, Đắk Nông

Ngày thành lập: 31-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp