Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HIỆN NHÂN
Mã số thuế:

6400402709

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trường Xuân , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Hamlet 7, Truong Xuan Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Trường Xuân, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT ĐỨC TIẾN
Mã số thuế:

6400401504

Địa chỉ: Thôn Buôn Choah, Xã Buôn Choah , Huyện Krông Nô , Đắk Nông
Address: Buon Choah Hamlet, Buon Choah Commune, Krong No District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Buôn Choah, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV TM DV ANH HƯNG PHÚ
Mã số thuế:

6400402071

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Nghĩa Đức , Thị xã Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: Civil Group 3, Nghia Duc Ward, Gia Nghia Town, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM - DV ĐỨC LÂM ĐẮK NÔNG
Mã số thuế:

6400401790

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Nam Bình , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Hamlet 8, Nam Binh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Nam Bình, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 09/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp