Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SƠN PHÊ ĐĂK NÔNG
Mã số thuế:

6400430015

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nâm N Jang , Huyện Đắk Song , Đắk Nông
Address: Hamlet 3, Nam N Jang Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 04/01/2021

BAN QLDA LẬP QUY HOẠCH TỈNH ĐẮK NÔNG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Mã số thuế:

6400430054

Địa chỉ: Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức , Thành phố Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: Street 23/3, Nghia Duc Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 04/01/2021

Công Ty TNHH Tm Đạt Thành Đắk Nông
Mã số thuế:

6400430103

 Điện thoại:

0984398157

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Address: Civil Group 1, Nghia Trung Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 06-01-2021

CÔNG TY TNHH LAI NHỰ
Mã số thuế:

6400429965

 Điện thoại:

0869137979

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Nghĩa Phú , Thành phố Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: Civil Group 6, Nghia Phu Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 31/12/2020

CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG GỖ MINH HOÀNG
Mã số thuế:

6400429027

Địa chỉ: Tổ 8, Phường Nghĩa Phú , Thành phố Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: Civil Group 8, Nghia Phu Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 30/12/2020

CÔNG TY TNHH TMDV HOÀNG MINH KHANG
Mã số thuế:

6400429274

Địa chỉ: Tổ 8, Phường Nghĩa Phú , Thành phố Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: Civil Group 8, Nghia Phu Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Đắk Nông

Ngày thành lập: 30/12/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CARADESIGN
Mã số thuế:

6400429877

Địa chỉ: Số 46, Nguyễn Viết Xuân, TDP 3, Phường Nghĩa Thành , Thành phố Gia Nghĩa , Đắk Nông
Address: No 46, Nguyen Viet Xuan, TDP 3, Nghia Thanh Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 29/12/2020

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN ĐẮK R'LẤP
Mã số thuế:

6400429309

Địa chỉ: Tổ DP 3, Thị trấn Kiến Đức , Huyện Đắk R'Lấp , Đắk Nông
Address: DP 3 Civil Group, Kien Duc Town, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 23/12/2020

CÔNG TY TNHH BÍCH TÙNG
Mã số thuế:

6400429041

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 8, Dak Ha Commune, Dak Glong District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đắk Ha, Huyện Dăk GLong, Đắk Nông

Ngày thành lập: 21/12/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC MỸ KIM
Mã số thuế:

6400429002

Địa chỉ: Lô CN13-6, Khu Công nghiệp Tâm Thắng, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Address: Lot CN13-6, Tam Thang Industrial Zone, Tam Thang Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Ngày thành lập: 21/12/2020

Công Ty TNHH Nga Hữu
Mã số thuế:

6400428866

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 10, Truong Xuan Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Trường Xuân, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 19-12-2020

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN ÂN PHÁT
Mã số thuế:

6400428753

 Điện thoại:

0988117979

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Address: Hamlet 3, Nhan Co Commune, Dak R'Lap District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Đắk Nông

Ngày thành lập: 17/12/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp